Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Bericht. We found 50 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 491-493 Jun. 2, 1686 Resolution Date: Jun. 3, 1686
Title: Bericht nopens de opgebrachte consumptie van het schip Voorschoten.
Document type: Bericht
Ship names: Voorschoten
file 1196, folio 537-539 Jun. 19, 1686 Resolution Date: Jun. 21, 1686
file 900, folios 295-298
Title: Bericht van Joannes Cops met nadere informatie over Nio-Hoeyko (voormalig syahbandar van Demak) en Nio-anko
Document type: Bericht
European names: Cops, Joannes
Asian names: Nio-Hoeyko; Nio-anko
Place names: Demak
file 1196, folio 673-674 Jul. 24, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Eindadvies van Advokaat-fiskaal Gualter Zeeman over de zaak Jan de Haen.
Document type: Bericht
Ship names: Helder
European names: Zeeman; Gualter; Haen, Jan de; Crayesteyn, Gijsbert van; Stel, van de; Camphuys, Johannes
Place names: Cabo
file 1196, folio 731-732 Jul. 26, 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Bericht en consideratie van kerkmeesters over het slavenkerkhof aan de oostzijde buiten de stad waar in de tijd van 11 jaar 1494 volwassenen en 1324 kinderen zijn begraven.
Document type: Bericht
European names: Alvis, Abraham; Coningk, Jacob
Place names: India
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 801-804 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Advies en bericht van Advocaal-fiscaal Gualter Zeeman aan de Hoge Regering betreffende de dieverij van stoffen door het doorbreken van de muur van 's Compagnies kledenwinkel in de oude loge te Bantam.
Document type: Bericht
European names: Zeeman; Gualter; Johannes Camphuys; Salomon Lesage
Asian names: Abdul Ragma
Place names: Bantam; Bengala; Souratta
file 1197, folio 141-144 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Bericht betreffende de lekkage op de ijzeren goederen in 's Compagnies ijzermagazijn gedurende 6 maanden.
Document type: Bericht
file 1197, folio 169-169, 171 Sep. 1, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht van het hoofd van het graanmagazijn inzake de per Ellemeet afgescheepte 100 lasten rijst die met de ordinaire rijstmaten (46 maten zijnde 230 gantangs) hardop zijn geteld bij inscheping.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Place names: Ternaten; Batavia
file 1197, folio 177-178, 180 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht wegens de twee rijstmaten jongst per de Ellemeet van Ternate ontvangen.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Asian names: Zacharias Bintang
Place names: Nederlands India; Ternaten; Batavia; Purmerent
file 1197, folio 241-241, 244 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Neptunis; Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Sibersma, Joan; Beeck, Willem van
Place names: Vaderland; Rotterdam; Hoorn; Batavia
file 1197, folio 245-245, 248 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Macane, J; Koeck
Place names: Vaderland; Batavia
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1197, folio 463-465, 468 Oct. 14, 1718 Resolution Date: Oct. 14, 1718
file 944, folios 532-540
Title: Bericht betreffende de beloning en de terugreis naar Cirebon van de modder- Javanen geconvoyeerd door de pencalangs de Snoek en de Hay.
Document type: Bericht
Ship names: Snoek; Hay
Place names: Cirebon
file 1198, folio 31-32 Oct. 31, 1718 Resolution Date: 1718
Title: Bericht of advies wegens het rekest van de Chinees Onglimko inzake het hoofdgeld der Chinezen.
Document type: Bericht
Asian names: Chinees Onglimko; Onglimko
file 1198, folio 79-90 Nov. 7, 1718 Resolution Date: 1718
Title: Bericht inzake de inspectie van de kanonnen, bassen en kamers waarmee de 16 op de rede liggende retourschepen zijn gemonteerd, alsmede de verdere ammunitiegoederen.
Document type: Bericht
file 1198, folio 165-165, 171 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Rekest van de Franse kapitein Viellerumond Gardin aangaande het kielen van zijn schip de Graaf van Toulouse op het eiland Hoorn.
Document type: Bericht
Ship names: Graaf van Toulouse
European names: Gardin, Villeaumont
Place names: Eiland Hoorn
file 1198, folio 167-168, 170 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Bericht wegens de onkosten ten laste van kapitein Villerumont Gardin aangaande het Franse schip Graaf van Toulouse op het eiland Hoorn.
Document type: Bericht
Ship names: Graaf van Toulouse
European names: Gardin, Villeaumont
Place names: Eiland Hoorn
file 1198, folio 619-622, 624 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Bericht van het College van Heemraden op het verzoek van Limlocko en Limtsouwko om een steen- en pannenbakkerij te mogen oprichten tussen de Krukut en de dijk van de Molenvliet.
Document type: Bericht
Asian names: Limlocko; Limtsouwko
Place names: Molenvliet; Krukut
file 1198, folio 813-814 Dec. 19, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Bericht van schepenen inzake de nalatenschap van de mardijker Manuel van Colombo.
Document type: Bericht
Asian names: Manuel van Colombo
file 1198, folio 919-920, 922 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 27, 1718
file 944, folios 662-666
Title: Bericht van 1021 lb spek die aan de schepelingen van de fluit Abbekerk extra zijn afgegeven.
Document type: Bericht
Ship names: Abbekerk
file 1199, folio 199-202 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Bericht van de opperkooplieden betreffende de prijs van de gedroogde wortel (Radix China)
Document type: Bericht
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Castelijn, Frans
Asian names: Oeinwanko
Place names: Palembang; China
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur Generale;