Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Extract. We found 141 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 9-10 Mar. 10, 1682 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Extract resolutie(s) uit de resoluties van Casteel Orange (Ternate) inzake dienstverband Andries Olofsz. Lofsang.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Pad, Robbertus; Lobs, Jacobus; Ackersdijk, Jacobus; Boting, Wilhelm; Gerbrandt; Hoorn, Pieter; Boudens, Abraham; Lofzang Olofsz. , Andries;
Place names: Castele Oranje; Batavia; Ternaten
file 1196, folio 71-71 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van 25 Chinezen in het hospitaal om geen christen tot deurwaarder van Chinese Boedelmeesters te benoemen.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 89-89 Feb. 11, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Extract resolutie(s) resolutie notulen kerkenraad inzake krankenbezoekers Cornelis van Brussel, Joost d'Outercourt, Joannes van Berckel, Coenraat Jansen en Isaac Dias.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Brussel, Cornelis van; Outercourt, Joost d'; Berckel, Joannes van; Jansen, Coenraat; Dias, Isaac; Danckersz, Jacob
Place names: Vaderland
file 1196, folio 145-145 1686 Resolution Date: Mar. 1, 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Extract resolutie(s) resolutie uit de notulen van het College van Diakenen.
Document type: Extract resolutie(s)
file 1196, folio 159-159 Mar. 11, 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van de kerkenraad om de predikant Ds. Vosmeer mee op expeditie naar de Oostkust van Java te zenden.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Vosmeer
Place names: Java's Oostkust
file 1196, folio 169-170 Mar. 12, 1686 Resolution Date: Mar. 19, 1686
file 900, folios 124-128
Title: Extract resolutie(s) resolutie diaconie inzake de benoeming van inlands leermeester Anthony Anthonisz tot krankenbezoeker in het armenhuis.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Antonisz, Anthony
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 174, 24 maart 1686.
file 1196, folio 205-205 1686 Resolution Date: Mar. 22, 1686
file 900, folios 144-146
Title: Extract resolutie(s) uit de resoluties van Boedelmeesters inzake de benoeming van Martinus Bingam.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Bingam, Martinus
file 1196, folio 229-229 Feb. 2, 1686 Resolution Date: Apr. 9, 1686
file 900, folios 154-160
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van het College van Heemraden inzake het verzoek van Layna Ambon van Bouton om enige roeden land bij de Oude Zontar (oude Sunter).
Document type: Extract resolutie(s)
Asian names: Layna Ambon
Place names: Bouton; Oude Sunter; Oude Zontar
file 1196, folio 287-289 Feb. 20, 1686 Resolution Date: Apr. 20, 1686
file 900, folios 175-179
Title: Extract resolutie(s) missive van de Politieke Raad van Colombo inzake de gagie van de gezant Van Mierop.
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: Colombo; Mierop
file 1196, folio 295-296 Apr. 22, 1686 Resolution Date: Apr. 23, 1686
file 900, folios 180-186
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake de benoeming van nieuwe wijkmeesters.
Document type: Extract resolutie(s)
Notes: Plakkaatboek, Volume 3, p. 174, 17 april 1686.
file 1196, folio 305-308 Apr. 22, 1686 Resolution Date: Apr. 26, 1686
file 900, folios 187-191
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van de Kerkenraad inzake dubbele avondmaalsviering en catechisatie buiten de stad.
Document type: Extract resolutie(s)
file 1196, folio 327-328 Apr. 9, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Eerste Extract resolutie(s) uit een missieve door Directeur Reynier Casambroot en raad ter rede van Gamron aan de Hoge Regering.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Casambroot, Reynier
Place names: Gamron
file 1196, folio 329-330 Sep. 27, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Tweede Extract resolutie(s) uit een missieve door Directeur Reynier Casambroot en raad ter rede van Gamron aan de Hoge Regering.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Casambroot, Reynier
Place names: Gamron
file 1196, folio 381-384 May. 6, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Extract resolutie(s) uit een brief van Resident Adriaan Willemsz en raad te Cirebon .
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Willemsz, Adriaan
Place names: Cirebon
file 1196, folio 385-386 May. 13, 1686 Resolution Date: May. 21, 1686
file 900, folios 223-232
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van de Kerkenraad inzake de benoeming van Andries Pieters tot inlands leermeester in het armenhuis in plaats van Antoni Antonisz.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Pieters, Andries; Antonisz, Antoni
file 1196, folio 417-420 Mar. 18, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Extract resolutie(s) missive van Commissaris Generael Hendrik Adriaan van Theede uit Hougli in Bengalen aan de Hoge Regeringe.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Theede, Hendrik Adriaan
Place names: Hougli; Bengalen
file 1196, folio 479-480 May. 27, 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen betreffende de jaarlijkse schepenverkiezing.
Document type: Extract resolutie(s)
file 1196, folio 483-486 May. 31, 1686 Resolution Date: May. 31, 1686
file 900, folios 250-258
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen betreffende de jaarlijkse schepenverkiezing.
Document type: Extract resolutie(s)
file 1196, folio 533-536 Aug. 27, 1685 Resolution Date: Jun. 21, 1686
file 900, folios 295-298
Title: Extract resolutie(s) uit het dagregister van het comptoir Jepara.
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: Jepara
file 1196, folio 593-594 Jul. 13, 1686 Resolution Date: Jul. 19, 1686
file 900, folios 328-330
Title: Extract resolutie(s) uit een brief van commandeur Simon van der Stel aan de Kaap aangaande Lijsbet Janse, veroordeeld voor overspel op de Gideon met een bottelier.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Gideon
European names: Stel, Simon van der; Janse, Lijsbet
Place names: Kaap