Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Extract criminele rollen Raad van Justitie. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 19-20, 22 Oct. 18, 1718 Resolution Date: Oct. 25, 1718
file 944, folios 554-560
Title: Extract criminele rollen van de Raad van Justitie; sententie Hendrik Jurriansz. Ben schipper op de Beverwijk.
Document type: Extract criminele rollen Raad van Justitie
Ship names: Beverwijk
European names: Ben, Hendrik Jurriansz
file 1197, folio 459-462 Oct. 14, 1718 Resolution Date: Oct. 14, 1718
file 944, folios 532-540
Title: Criminele sententie van de Chinese nakhoda Ongtiko betreffende het inkopen en inladen van van de Compagnie gestolen specerijen.
Document type: Extract criminele rollen Raad van Justitie
Asian names: Chinese nakhoda Ongtiko; Ongtiko
file 1198, folio 13-16 Oct. 27, 1718 Resolution Date: 1718
Title: Extract criminele rollen van de Raad van Justitie; sententie tussen Advocaat-fiscaal Cornelis Vuyst en Gerrit Steenlak wegens ondergewichten op de specerijen in Mazulipatnam.
Document type: Extract criminele rollen Raad van Justitie
European names: Vuyst, Cornelis; Steenlak, Gerrit
Place names: Mazulipatnam
file 1198, folio 259-260, 262 Nov. 12, 1718 Resolution Date: Nov. 18, 1718
file 944, folios 590-597
Title: Extract criminele rollen van de Raad van Justitie inzake de nalatenschap van de overleden schipper Willem Slegel.
Document type: Extract criminele rollen Raad van Justitie
European names: Slegel, Willem
file 1198, folio 883-885 Dec. 24, 1718 Resolution Date: Dec. 27, 1718
file 944, folios 662-666
Title: Veroordeling door de Raad van Justitie van Badang van Baly c.s. wegens de smokkel van peper, geweren en andere goederen.
Document type: Extract criminele rollen Raad van Justitie
Place names: Badang; Baly