Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Extract resolutie(s) Raad van Justitie. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 455-456, 458 Oct. 8, 1718 Resolution Date: Oct. 14, 1718
file 944, folios 532-540
Title: Extract resolutie Raad van Justitie inzake de aflegging van de eed door de schipper, boekhouder en stuurman van de fluit Charlois uit Banda met tekorten in de lading.
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
Ship names: Charlois
Place names: Banda
file 1199, folio 273-278 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Consideratien van wegens den Agtb: Raad van Justitie des Casteels Batavia aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Zwaardecroon, Henric; Tolling, Laurens; Vuijst, Petrus; Hofman, Coenraad Frederick; Noot, Pieter Gijsbert; Rhijn, Adam van; Abeleven, Johannes
Place names: Casteels Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 399-402 Jul. 23, 1720 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Besluit Raad van Justitie om na ontslag Diderick Durven uit Raad van Justitie geen nieuw lid aan te nemen om het getal van vijf te behouden
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Durven, Diderik
file 1201, folio 623-624, 626 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Extract resolutie raad van justitie inzake Suffridus Fenema
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Fenema, Suffridus; Echten, Willem van; Tolling, Laurent