Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Extract resolutie(s) Schepenen. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 27-28, 30 Oct. 26, 1718 Resolution Date: Nov. 1, 1718
file 944, folios 566-571
Title: Opgave door Schepenen van de gemaakte kosten aan koelies en mandadoors voor het uitdiepen van grachten.
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
file 1198, folio 625-626, 628 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Extract resolutie Schepenen om enige nieuwe wijkmeesters te benoemen zowel in de stad als in de zuidervoorstad.
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
file 1198, folio 879-880 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Dec. 27, 1718
file 944, folios 662-666
Title: Resolutie van schepenen nopens de ontlasting van penningen die nog op rekeningen van onbekenden of absenten staan.
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
file 1199, folio 583-589 May. 27, 1720 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Extract uijt de resolutien van de Heeren Scheepenen, nominatie van schepenen
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
European names: Haan, Mattheus de; Brevig, Adriaan Albert; Roos, Francois; Gallant, Zacherias; Decker, Abraham de; Blom, Dirck; Grousius, Hendrik; Wijbers, Pieter; Brugghen, Jacob Willem van der; Ableing, Jan Cornelis d'; Beijts, Willem; Domburg, Diderick van; Songen, Adriaen van; Timmer, Willem; Macane, Joan; Baten, Johannes van; Bieswangen, Jan Jacob; Tol, Jan; Velde, Willem Joris van de; Putten, Willem van; Groenewegen, Hendricus; Hamme, Cornelis van; Lamius, Evert; Lindeborn, Gerardus; Hink, Jacob; Cloot, Otto
Place names: Batavia; Jaccatra
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 749-750 Jun. 12, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Extract uijt de resolutiën van Heeren Schepenen der Stad Batavia
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen