Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Geschenk. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 631-631 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Geschenk ontvangen van Pangeran Maas Cheribon en zijn voogden Tumenggung Satsja Depoura en Maas Damang Wangsa Radja tot Cirebon.
Document type: Geschenk
Asian names: Pangeran Maas Cheribon; Tumenggung Satsja Depoura; Maas Damang Wangsa Radja
Place names: Cheribon
file 1198, folio 635-635 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Geschenk door Raden Aria Tsjacranagara en zijn mantries en voogden te Sumenap aan de Hoge Regering gezonden.
Document type: Geschenk
file 1199, folio 491-494 Nov. 14, 1719 Resolution Date: May. 10, 1720
Title: Notitie ontvange geschenken van en voor den Radeen Astra Widjaya tot Jambij met de Lijdsaamheijd aangebracht
Document type: Geschenk
Ship names: Lijdsaamheijd
Asian names: Radeen Astra Widjaya
Place names: Jambij
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1201, folio 613-616 Oct. 18, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Geschenken door de Cheribons princen en Prianger hoofden aangebracht
Document type: Geschenk
Asian names: Pangeran Aria; Pangerang Ratoe; Pangerang de Patty Anum; Pangerang Maas Cheribon; Demang Timbangganten; Tommengong Tanoe Baija; Demang Marta Singa; Radeen Wangsa Dita; Pangerang Nata Koesoema
Place names: Bandong; Parakan Moentjang; Ranga Gompol; Sommedang; Limbangan; Soekapoura; Gabang; Indrameijor
file 1201, folio 617-620 Oct. 18, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Project wedergeschenken aan de Cheribonse princen en Priangse hoofden
Document type: Geschenk
Asian names: Pangeran Aria; Pangerang Ratoe; Pangerang de Patty Anum; Pangerang Maas Cheribon; Demang Timbangganten; Tommengong Tanoe Baija; Ranga Gompoe; Demang Marta Singa; Radeen Wangsa Dita; Pangerang Nata Koesoema; Tommongong Wira Dadara