Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Lijst. We found 27 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Title: Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Document type: Lijst
European names: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1196, folio 141-141 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Lijstje van aangenomen Mardijker officieren.
Document type: Lijst
file 1196, folio 231-234 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Lijst van de wijkmeesters van ingezetenen verantwoordelijk voor het opmaken van de wegen en het schoonhouden van de rivieren buiten de stad.
Document type: Lijst
file 1196, folio 363-364 1682 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Lijst van inheemse militairen onder Jacob de Roy op 's Compagnies bakeleiprauwen in 1682.
Document type: Lijst
European names: Roy, Jacob
file 1196, folio 489-489 1686 Resolution Date: May. 31, 1686
file 900, folios 250-258
Title: Lijstje van koopmanschappen door Malim Caya en Radja Itam afgezonden door Panglima Radja te Padang.
Document type: Lijst
Asian names: Malim Caya; Raja Itaml Panglima Radja
Place names: Padang
file 1196, folio 545-551 1686 Resolution Date: Jun. 1686
file 900, folios 259-262
Title: Lijst (deels Portugees) van bemanningsleden en slaven aan boord van het verongelukte schip Monserat.
Document type: Lijst
Ship names: Monserat
file 1196, folio 575-576 1686 Resolution Date: Jul. 9, 1686
file 900, folios 316-321
Title: Lijstje met personeelsbesluiten aangaande opvarenden.
Document type: Lijst
file 1196, folio 723-729 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Tabellen van de op het inlands kerkhof begraven 2018 volwassenen en kinderen (1675-1685; uit de boedel van de overleden kapitein Pieter Alvis).
Document type: Lijst
European names: Alvis, Abraham; Alvis, Pieter; Ferdinando, Maria
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 733-738 Jul. 1, 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Namenlijst van de overleden slaven en vrije personen die in de maanden april, mei en juni jongstleden op het slavenkerkhof aan de oostzijde zijn begraven.
Document type: Lijst
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 771-771 Jul. 25, 1686 Resolution Date: Aug. 23, 1686
file 900, folios 387-389
Title: Lijst van ter vendutie aangeboden diverse stoffen van Coromandel en Suratte.
Document type: Lijst
Place names: Coromandel; Suratte
file 1196, folio 1105-1108 1686 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Lijst (beschadigde fragmenten) van pachters en hun borgen in de Ommelanden.
Document type: Lijst
Place names: Ommelanden
file 1198, folio 213-223 Nov. 3, 1718 Resolution Date: Nov. 13, 1718
file 944, folios 584-589
Title: Lijst van 40 en 37 Balinese slaven aangebracht door twee Balinese handelsvaartuigen met licentie van Gusy Dewa Hanum koning van de negorij Sakawatty op Bali.
Document type: Lijst
Asian names: Gusy Dewa Hanum koning van de negorij Sakawatty
Place names: Sakwatty; Bali
file 1198, folio 251-250 Nov. 15, 1718 Resolution Date: Nov. 18, 1718
file 944, folios 590-597
Title: Lijst van 25 manslaven en 17 slavinnen van een Balinese gonting met licentie van koning Gusy Dewa Hanum van Sakawatty op Bali.
Document type: Lijst
Asian names: Koning Gusy Dewa Hanum van Sakawatty
Place names: Sakawatty; Bali
file 1198, folio 279-281 Nov. 21, 1718 Resolution Date: Nov. 22, 1718
file 944, folios 598-604
Title: Lijst van 19 slaven (11 jongens en 8 meiden) van de gonting van de Balinese nakhoda Pandak gearriveerd.
Document type: Lijst
Asian names: Balinese nakhoda Pandak
Place names: Bali
file 1198, folio 953-964 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 30, 1718
file 944, folios 667-672
Title: Lijst van goederen bij publieke vendutie verkocht 1717-1718.
Document type: Lijst
file 1199, folio 257-272 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Notitie van de saeken welcke sedert den jaare 1700 in cas van revisie getermineert zijn, als mede wie als regter over die sacke ter eerster instantie heeft geseten
Document type: Lijst
European names: Boteel, Joan; Bouden, Abraham; Pit, Christiaan; Valkenier, Wouter; Heins, Daniel
file 1199, folio 403-406 May. 1, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Lijst restantensen eisch van verschillende vaderlandsche manufactuuren
Document type: Lijst
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 531-534 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Extract uijt het boekje van het over en te kort aan gebragt op de cargasoen (granen) per 't Huijs ten Donk en Ganges in 1720
Document type: Lijst
Ship names: t Huijs ten Donk; Ganges
Place names: Bengalen
file 1199, folio 547-550 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Extract uijt den eisch van retouren uijt India van den jaare 1717 voor 1719 en den jaare 1718 voor 1720
Document type: Lijst
Place names: India
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur General;
file 1199, folio 564-566 May. 22, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Monture en bemanning van de schepen en vaartuigen
Document type: Lijst
Ship names: Leijden; Mijnden; Belvliet; Voorburgh; Velserhooft; Nederhoven; 't Huijs te Foreest; Haaften; Geertruijd; Amphioen Kramer; 't Tweede Geluij; Weronama; Lijtsaamheijt
Place names: Coromandel; Bengalen; Sumatra's Westcust