Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Memorie. We found 59 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 107-113 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Lijst van aanwezige stoffen en andere manufacturen in de negotiepakhuizen.
Document type: Memorie
file 1196, folio 293-293 1686 Resolution Date: 1686
Title: Memorie van geschenkgoederen door de Koning van Kandy aan Jacob Cuyck van Mierop gegeven.
Document type: Memorie
European names: Cuyck, Jacob
Asian names: Koning van Kandy
Place names: Mierop
file 1196, folio 345-347 Jul. 23, 1682 Resolution Date: 1686
Title: Extract resolutie(s) uit de provisionele memorie meegeven aan schipper Jan Mulder voor de bekruising van het vaarwater omtrent de hoek van Karawang.
Document type: Memorie
European names: Mulder, Jan
Place names: Hoek van Karawang
file 1197, folio 137-138, 140 Sep. 17, 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Memorie uit de wapenkamer van goedgekeurde wapens aangebracht van de buitenkantoren, vanaf 1 september 1717 tot 31 augustus 1718.
Document type: Memorie
file 1197, folio 145-146, 148 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Memorie van de ondergewichten en maten gedurende 6 maanden in de kleine winkel voorgevallen.
Document type: Memorie
file 1197, folio 189-190 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Memorie van ontvangen geschenken van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Patty tot Palembang aan de Hoge Regering.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 233-234, 240 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel gedurende 6 maanden.
Document type: Memorie
Ship names: Waarde; Spiering; Generale Vreede; Margaretha; Westerdijkshoorn; D'vis; Rijssele; Engewormer; Huis ten Donk; Barnevelt; Kockengen; Neptunis
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Delft; Enkhuizen; Zeeland; Rotterdam; Casteel; Batavia
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1197, folio 289-293, 296 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 2 van alle onder- en overgewicht van de aangebrachte ladingen bij ontlossing van de schepen tekort of teveel bevonden sedert 1 maart 1718.
Document type: Memorie
file 1197, folio 297-299, 300 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 3 betreffende het tekort aan gebrachte ijzermineralen en gereedschappen in 's E. Compagnies ijzermagazijn.
Document type: Memorie
file 1197, folio 301-302, 304 Sep. 22, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 4 van het hoofd van het graanmagazijn betreffende de ondermaten op de aangebrachte granen in de laatste zes maanden.
Document type: Memorie
file 1197, folio 305-306, 308 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 5 van ontbrekende, bedorven en met gebroken verpakking per de Meeroog (14 april) aangebrachte medicamenten ter afschrijving bij de boeken van de medicinale winkel.
Document type: Memorie
Ship names: Meeroog
file 1197, folio 309-311, 312 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 6 van de equipagemeester betreffende het teveel en buiten de facturen aangebrachte, en de tekort en onbruikbaar aangebrachte equipagegoederen sedert 1 maart 1718.
Document type: Memorie
file 1197, folio 313-314, 316 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 7 van het hoofd van het ambachtskwartier betreffende de tekort aangebrachte goederen (grauwe moppen, klinkerstenen etc.) bij 't ambachtskwartier sedert 1 maart 1718.
Document type: Memorie
file 1197, folio 317-317, 320 Sep. 17, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 8 betreffende de onbruikbare en tekort bevonden goederen uit diverse schepen voor de wapenkamer sinds 1 maart 1718.
Document type: Memorie
file 1197, folio 321-322, 324 Sep. 20, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 9 betreffende de onbruikbare en tekort bevonden goederen uit diverse schepen voor de artillerie sinds 1 maart 1718.
Document type: Memorie
file 1197, folio 349-350 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie van geschenken ontvangen van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang Depattt Anum te Palembang.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 353-353 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie van geschenken aan Mevrouw Generaals van Pangerang Depatty Anum te Palembang.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Mevrouw Generaals
Asian names: Pangerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 497-501 Sep. 3, 1720 Resolution Date: Sep. 3, 1720
file 948, folios 206-217
Title: Lijst van 94 slaven en slavinnen aangebracht per vaartuig van de Wadjorees T…ri uit Makasser met verzoek om deze te mogen verkopen in Batavia.
Document type: Memorie
Asian names: Wadjorees T…ri
Place names: Makasser; Batavia