Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Memorie van geschenken. We found 12 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 189-190 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Memorie van ontvangen geschenken van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Patty tot Palembang aan de Hoge Regering.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 349-350 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie van geschenken ontvangen van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang Depattt Anum te Palembang.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 353-353 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie van geschenken aan Mevrouw Generaals van Pangerang Depatty Anum te Palembang.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Mevrouw Generaals
Asian names: Pangerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 519-519 Resolution Date: Sep. 3, 1720
file 948, folios 206-217
Title: Memorie van geschenken (2563 lb. koffiebonen) ontvangen van van Djaja Ningrat te Pekalongan.
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Djaja Ningrat
Place names: Pekalongan
file 1199, folio 5-12 Apr. 11, 1720 Resolution Date: Apr. 5, 1720
Title: Memorie over de ontvangene geschenken in den tijd van 6 maanden of hedend primo 11 september 1719 tot ultimo februarij 1720 aan den Directeur Generaal van Nederlands India Frans Castelijn
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans
Place names: Nederlands India
file 1200, folio 155-158 Jul. 3, 1720 Resolution Date: Jul. 3, 1720
Title: Memorie van Geschenken van den Coninck van Sullok, aan sijn Edelheyd den Heere gouverneur generaal
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Coninck van Sullok
file 1200, folio 449-452 Resolution Date: Jul. 26, 1720
file 948, folios 48-61
Title: Memorie van Geschenken Project geschenken voor den Soesoehoenang Aman Coerat
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Soesoehoenang Aman Coerat
file 1200, folio 461-464 Jul. 26, 1720 Resolution Date: Jul. 26, 1720
file 948, folios 48-61
Title: Memorie van Geschenken van den Siam en Oya Bercquelang als van den Conink
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Koning van Siam; Oya Bercquelang
Place names: Siam
file 1200, folio 597-600 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Memorie van Geschenken, geschenken voor Sumatrase Grooten aan Haar Hoog Edelhedens gesonden
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Sumatrase Grooten
Place names: Sumatra
file 1200, folio 601-604 Resolution Date: Aug. 12, 1720
file 948, folios 110-113
Title: Memorie van Geschenken project weder geschenken aan d'onderstaande grooten van Sumatras Wes Cust
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Sumatrase Grooten
Place names: Sumatra
file 1201, folio 543-546, 548 Oct. 11, 1720 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Memorie van ontvangen geschenken in den tijd van 6 maanden door J.E. van der Scheur en Houtuijn
Document type: Memorie van geschenken
European names: Scheeur, J.E. van der; Houtuijn