Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Monture. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 610-610, 610 Dec. 13, 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Monture en bemanning van de aangelegde retourschepen, suikerfluiten en een theeschip.
Document type: Monture
file 1201, folio 189-192 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 20, 1720
file 948, folios 274-283
Title: Monture en bemanningh van de suijker fluiten naar 't Vaderlant de scheepen naar Mocha en de scheepen naar Mallabaar
Document type: Monture
Place names: Mocha; Mallabaar; Vaderland
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 710-712 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Monture en bemanningh der retourschepen 1720
Document type: Monture
Ship names: Prattenburg; Elisabeth; Leijden; Mijnden; Barnevelt; Valkenisse; Steenhoven; Stantvastigheijt; Schotse Lorndrajer; Nesterack; Sleewijck; Terhorst; Rijndorf; Raadhuijs van Enkhuijzen