Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Notitie. We found 39 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 241-241 Jan. 21, 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Notitie over de maandelijks in 1685 door de Compagnie ingekochte rijst.
Document type: Notitie
file 1196, folio 242-242 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Notitie over de maandelijks in 1685 door de Compagnie verkochte rijst.
Document type: Notitie
file 1196, folio 245-245 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Notitie over de maandelijks in 1685 door Javaanse vaartuigen aangeleverde rijst voor het graanmagazijn.
Document type: Notitie
file 1196, folio 247-247 Apr. 16, 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Advies van Anthony Hurdt en gecommitteerden inzake de vrije vaart op de westkust van Sumatra.
Document type: Notitie
European names: Hurdt, Antony
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 387-388 1686 Resolution Date: May. 18, 1686
Title: Notitie van Heemraden aan de Hoge Regering betreffende de transactie met de eigenaars van de erven naast het geprojecteerde kerkhof aan de westzijde.
Document type: Notitie
file 1196, folio 741-742 Aug. 7, 1686 Resolution Date: Aug. 1686
file 900, folios 349-350
Title: Notitie van uit de kat Opmeer en andere bodems afgescheepte peper op Onrust en ter rede.
Document type: Notitie
Ship names: Opmeer
European names: Hurt, Anthonie
Place names: Onrust
file 1196, folio 743-743 1686 Resolution Date: Aug. 8, 1686
file 900, folios 362-365
Title: Notitie van voor Suratte af te schepen productien bovenop de suiker.
Document type: Notitie
Place names: Suratte
file 1196, folio 829-830 1686 Resolution Date: Sep. 28, 1686
file 900, folios 453-454
Title: Notitie van de ondervraging ten huize van de Directeur Generaal van kapitein Joan Ruys over zeker gebergte met goud en zilver, gezien tijdens de achtervolging van Sjeik Yusuf.
Document type: Notitie
European names: Ruys, Joan; Berlinghof, Frederick Matthias van
Asian names: Sjeik Yusuf; Cheeg Gosejol;
Place names: Java; Tagal
file 1196, folio 987-988, 993 1686 Resolution Date: Nov. 28, 1686
file 900, folios 545-546
Title: Notitie van Gouverneur-Generaal J. Camphuys.
Document type: Notitie
European names: Camhuys, J
file 1196, folio 1035-1037 Nov. 30, 1686 Resolution Date: Dec. 2, 1686
file 900, folios 553-554
Title: Notitie van Gouverneur-Generaal J. Camphuys inzake het per wissel overmaken van geld t.b.v. hoge compagniesdienaren.
Document type: Notitie
European names: Camphuys, J
file 1196, folio 1039-1042 Nov. 30, 1686 Resolution Date: Dec. 11, 1686
file 900, folios 560-565
Title: Notitie van de Raad van Indië over het sturen van geld naar Nederland.
Document type: Notitie
Place names: Nederland
file 1196, folio 1075-1077 Dec. 21, 1686 Resolution Date: Dec. 22, 1686
file 900, folios 573-581, 583
Title: Notitie inzake de ondergewichten van diverse producten.
Document type: Notitie
file 1197, folio 127-128 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 16, 1718
file 944, folios 472-484
Title: Notitie betreffende de 23 Europiaanse en 12 Inlandse metselaars bescheiden in het ambachtskwartier.
Document type: Notitie
file 1197, folio 149-149 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Notitie betreffende de betaling van diverse pachters.
Document type: Notitie
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1197, folio 257-257 Resolution Date: Sep. 30, 1718
file 944, folios 508-510
Title: Notitie van koningsdienaren van Banten Kiay Maas Ismaël en Kiay Maas Aboe betreffende het kopen van 10 kisten amfioen voor Sukadana.
Document type: Notitie
Asian names: Koning van Bantam; Kiay Maas Aboe; Kiay Maas Ismaël;
Place names: Sukadana
file 1197, folio 445-446 Resolution Date: Oct. 14, 1718
file 944, folios 532-540
Title: Notitie betreffende de betaling door diverse pachters.
Document type: Notitie
file 1198, folio 73-73, 75, 76 Oct. 22, 1718 Resolution Date: Nov. 4, 1718
file 944, folios 572-575
Title: Rapport inzake een vergelijking tussen Siams, Bimaas en Ambons sappanhout.
Document type: Notitie
Place names: Siam; Bima; Ambon
file 1198, folio 181-181, 182 Nov. 9, 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Notitie over de verkoop van de romp van het afgevaren schip Naters aan de kapitein der Chinezen Tamboqua.
Document type: Notitie
Ship names: Naters
Asian names: Kapitein der Chinezen Tamboqua; Tamboqua
file 1198, folio 195-199, 202 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Notitie van geprojecteerde goederen voor het retourschip Prattenburg voor de Kamer Amsterdam.
Document type: Notitie
Ship names: Prattenburg
Place names: Amsterdam