Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Notulen. We found 9 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 935-936 1718 Resolution Date: Dec. 27, 1718
file 944, folios 662-666
Title: Notulen van de scheepsraad van het schip Zuyderbeek inzake enkele benoemingen.
Document type: Notulen
Ship names: Zuyderbeek
file 1199, folio 45-48 Apr. 2, 1720 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Extract uijt de notulen van het gebesoigneerde en geresoveerde in Rade Van India betreffende de uitgaven van de schipper en onderkoopman van het schip De Stad Leiden voor verversing in de Straat Zunda
Document type: Notulen
Ship names: De Stad Leiden
European names: Tolling, Laurens; Corijn, Jacob; Kortenbrosch, Jan van; Hudop, J.A
Place names: Straat Zunda; Bantam; Cabo de Goede Hoop
file 1199, folio 163-163 Feb. 23, 1720 Title: Extract uit de notulen van het gebesoigneerde en geresolveerde in Rade van India over de verkoping van beschadigde goederen
Document type: Notulen
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur Generaal;
file 1199, folio 453-453 Mar. 1, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Extract Uijt de notulen genomen in rade tot Samarang, betreffende de verwondingen van soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen
Document type: Notulen
European names: Akkeren van Brugge, Cornelis van; Slnigerland, Johannes; Baijen, Harmen van
Place names: Samarang; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 879-882 Jun. 8, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Notule Van den 8 Junij 1720
Document type: Notulen
European names: Tolling, Laurent; Durven, Diderik; Egberti, Joan
file 1200, folio 63-66 Jun. 22, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Notulen van den 22 en 29 juni 1720, concernerende het bevestigen van de rapporten, die gecommitteerdens die bij de uytlevering der aangekome Palembangse peper vaartuigen zijn geweest
Document type: Notulen
European names: Tolling, Laurens
Place names: Palembang
file 1200, folio 67-70 Jun. 29, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Notul van den 29 Juni 1720 concernerende het afleggen van den Eed der overleeden van de scheepen Cats en Witsburg wegens de te kort kominge der aangebragte noten musschaten uyt Banda
Document type: Notulen
Ship names: Cats; Witsburg
European names: Tolling, Laurents
file 1201, folio 507-507 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract uit de notulen over een rekest betreffende de Javanen Sabdinga en Wira die ontslagen willen worden uit de ketting omdat ze hun banissement hebben uitgediend
Document type: Notulen
European names: Burgh, Jan van den
Asian names: Sabdasinga; Wira
Place names: India
file 1201, folio 575-576 Sep. 13, 1720 Title: Extract notulen raad van India om na verzoekschriften Chinees Te Oenko de advocaat fiscaal Petrus Vuijst onderzoek te laten doen
Document type: Notulen
European names: Vuijst, Petrus
Asian names: Te Oenko Chinees