Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Project wedergeschenken. We found 9 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 191-192 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Project wedergeschenken aan Sulthan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Paty te Palembangh.
Document type: Project wedergeschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 351-351 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Project wedergeschenken wegen Mevrouw Generaals en de syahbandar aan [Pangerang Depatty Anum te] Palembang.
Document type: Project wedergeschenken
European names: Mevrouw Generaals
Asian names: Syahbandar; Pagerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 355-356 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Project wedergeschenken aan Sultan Ratoe en Pangerang De Patty te Palembang.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang De Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 519-519 1720 Resolution Date: Sep. 3, 1720
file 948, folios 206-217
Title: Project wedergeschenken aan Djaja Ningrat te Pekalongan.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Djaja Ningrat
Place names: Pekalongan
file 1198, folio 603-605, 606 1718 Resolution Date: Dec. 9, 1718
file 944, folios 620-627
Title: Project geschenken voor de Susuhunan, de Sultan van Banten en de Cirebonse prinsen.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Susuhunan; Sulatan van Banten; Cirebonse prinsen
Place names: Cirebon; Banten
file 1198, folio 629-629 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Project geschenken voor de Pangeran Maas Cheribon en zijn voogden Tumenggung Satsja Dipoura, en Maas Demang Wangsa Radja, te Cirebon.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Pangeran Maas Cheribon; Tumenggung Satsja Depoura; Maas Damang Wangsa Radja
Place names: Cheribon
file 1198, folio 633-633, 636 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Project wedergeschenken voor de Raden Aria Tsjacranagara en zijn mantries en voogden te Sumenap.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Aria Tsjacranagara
Place names: Sumenap
file 1199, folio 51-51, 52 Title: Rekening van project weder geschenken door den Pangerang de Pattij of Rijxbestier der althans noemende Sulthan Ratou Anum tot Palembang te weten aan Raaden van India namentlijk
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Pangerang de Pattij; Rijxbestier; Sulthan Ratou Anum
file 1201, folio 175-177 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 20, 1720
file 948, folios 274-283
Title: Project geschenken aan de volgende twee Moccase grooten
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Matoks Bilah; Sieeg Zaleh Lorrebi