Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Rekening. We found 40 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 3-4 May. 21, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake het uitdiepen van de grachten van Batavia.
Document type: Rekening
European names: Hurdt, Antoni; Riebeeck, A. D
Place names: Batavia; India
file 1196, folio 193-194 Mar. 4, 1686 Resolution Date: Mar. 20, 1686
file 900, folios 129-141
Title: Jaarrekening 1685 van Kerkmeesters Nederlandse en Maleise kerk.
Document type: Rekening
file 1196, folio 197-198 Mar. 4, 1686 Resolution Date: Mar. 20, 1686
file 900, folios 129-141
Title: Jaarrekening 1685 van de Portugese Binnenkerk.
Document type: Rekening
file 1196, folio 290-291 Feb. 19, 1686 Resolution Date: Apr. 20, 1686
file 900, folios 175-179
Title: Debetrekening van Jacob Cuyck van Mierop.
Document type: Rekening
European names: Cuyck, Jacob
Place names: Mierop
file 1196, folio 719-719 Apr. 3, 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Specificatie van onkosten door Abraham Alvis gemaakt voor koelieloon en het maken van een pagger voor het inlandse kerkhof.
Document type: Rekening
European names: Alvis, Abraham
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 899-902 Apr. 7, 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Onkostenspecificatie voor een jaar betreffende het maken van buskruit door kruitmaker Adriaen de Marc.
Document type: Rekening
European names: Marc, Adriaen de
file 1196, folio 1072-1071 Oct. 22, 1686 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Korte samentrekkingen van tekorte en overgeleverde goederen uit het lossen der cargo's alhier ter rede in de jaren 1685 en 1686.
Document type: Rekening
file 1196, folio 1072-1073 1686 Resolution Date: Dec. 22, 1686
file 900, folios 573-581, 583
Title: Rekening van de pakhuizen en het eiland Onrust.
Document type: Rekening
Place names: Onrust
file 1196, folio 1089-1090 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1686
file 900, folio 582, 584-589
Title: Berekening van de hoeveel ingevoerde rijst door vaartuigen van Java's Oostkust.
Document type: Rekening
Place names: Java's Oostcust
file 1198, folio 183-184 Nov. 8, 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Bericht van de visitateur-generaal inzake de tekort bevonden provisiën op de uitreis van het schip Beverwijk ten laste van de schipper Hendrik Jurriaansz Ben.
Document type: Rekening
Ship names: Beverwijk
European names: Ben, Hendrik Jurriaansz
file 1198, folio 427-428, 438 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Rekest van schipper Cornelis Dobbel en boekhouder Hendrik Andrewes op de Prattenburg inzake ondergewicht op de geleverde peper en lekkage van biervaten.
Document type: Rekening
Ship names: Prattenburg
European names: Dobbel, Cornelis; Andrewes, Hendrik
file 1199, folio 121-128 Apr. 6, 1720 Title: Rekening en notitie van de reparatie van het stadshuis van Batavia aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekening
European names: Zwaardecroon, Henric; Diodati
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 373-376, 378 Apr. 26, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Extract uit de factuur van de brigantijn de Hoop van Padang rakende het goud
Document type: Rekening
Ship names: de Hoop
European names: Wilkens, J
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur General; signed by: Jacobus Hoos en Anthony van der Heuk;
file 1199, folio 389-392 Apr. 30, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Extract betreffende een rekening aan schipper Mattheus Burger van het schip Limburg en boekhouder Augustinus Rumps
Document type: Rekening
Ship names: Limburg
European names: Burger, Mattheus; Rumps, Augustinus
file 1199, folio 865-865 Jun. 15, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Rekening opgesteld door B. Gemeling als vergoeding voor Corporaal Christiaen Carelsen
Document type: Rekening
European names: Zwaar de Croon, Henric; Carelsen, Christiaen; Gemeling, B
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 1005-1006 Jun. 28, 1720 Resolution Date: Jun. 28, 1720
Title: Rekening Van Laakeman
Document type: Rekening
European names: Laakeman
file 1200, folio 143-146 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekening betreffende de aanwijsinge van den meerderen aanbreng van peper met 21 Palimbangse vaartuygen
Document type: Rekening
European names: Houtuyn; Schuer, van der
Place names: Palembang
Notes: signed by: van der Schuer en Houtuyn;
file 1200, folio 217-220, 225 Jul. 5, 1720 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Rekening Consumtie reeckeningh van 't schip Rentveld van de Camer Amsterdam
Document type: Rekening
Ship names: Rentveld
European names: Verhoeven, de; Kleijpers, Joannes
Place names: Amsterdam
Notes: signed by: de Verhoeven;
file 1200, folio 221-224, 227..230 Jul. 3, 1720 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Rekening Consumtie reeckeningh van 't schip Purmerlust van de Camer Amsterdam
Document type: Rekening
Ship names: Purmerlust
European names: Verhoeven, de
Place names: Amsterdam
Notes: signed by: de Verhoeven;
file 1200, folio 231-238 Jul. 4, 1720 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Rekening Consumtie reeckeningh van 't schip Thuys van de Camer Amsterdam
Document type: Rekening
Ship names: Thuys; Thuys Netsenburg
Place names: Amsterdam
Notes: signed by: de Verhoeven;