Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Rolle. We found 9 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 153-156 Apr. 13, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rolle van gevlekte en beschadigde goederen op den 13 april 1720 door de Koning van Carel van Coramandel en de Nesserak van Bengalen gebracht
Document type: Rolle
Ship names: Koning Carel; Nesserak
Place names: Bengalen; Coromandel; Batavia
file 1199, folio 167-170 Feb. 23, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Vendu-Rolle van de Palembangse aangehaalde goederen verkocht op den 13 april 1720
Document type: Rolle
Asian names: Soussang van Palembang
Place names: Palembang; Casteels Batavia
file 1199, folio 733-736 Jun. 14, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Naam Rolle van officieren bescheijden onder de Compagnie ongetrouwde pennisten
Document type: Rolle
European names: Houtuyn
file 1199, folio 741-744 May. 27, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Rolle rakende de officieren van d'compagnie: Marine op de equipagiewerf
Document type: Rolle
European names: Zwaar de Croon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 745-748 Jun. 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Rolle Wegens de officieren van de Compagnies in't ambagts quantier
Document type: Rolle
European names: Zwaar de Croon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 57-58 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rolle der tugtelingen in het vrouwen tugthuys met aanwijsinge wanneer, door wie, en voor hoeveel jaren, daar in gebannen zijn, sedert den 21 may 1706
Document type: Rolle
European names: Gabrielzoon, Catharina; Blauwpaard, Anna; Janszoon, Tabita
Asian names: Tabanan van Balij
file 1200, folio 425-428 Jul. 23, 1720 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Rolle van zergeanten onder de Compagnie
Document type: Rolle
file 1200, folio 703-706 Resolution Date: Aug. 20, 1720
file 948, folios 146-149
Title: Extract Rolle van de geene manschap militairen voor de welcke de versending naar Padang versoght maer alleen ten deele gecommendeert worden
Document type: Rolle
European names: Domburgh
Place names: Padang
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon; signed by: N. Mettenius;
file 1201, folio 75-78 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Rolle van 27 inlandse militairen die personeel horstendaal van Chirbon zijn geretourneerd
Document type: Rolle
Ship names: Horstendaal
European names: Castelijn, Frans
Place names: Chirbon; Batavia