Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Sententie. We found 23 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 411-414, 416 Oct. 8, 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Brief van gecommitteerde over inheemse zaken Blocke over zijn discoursen met de Palembangse Pangerang Diepa Casouma.
Document type: Sententie
European names: Blocke, Barent
Asian names: Pangerang Diepa Casouma
Place names: Palembang
file 1198, folio 59-60, 62 Nov. 1718 Resolution Date: 1718
Title: Sententie van Schepenen van 21 juli 1708 inzake de verbanning naar de Kaap van Limkoko, Tanhocko en Louhieuko, Chinezen.
Document type: Sententie
Asian names: Limkoko; Tanhocko; Louhieuko
Place names: Kaap
file 1199, folio 63-66 Mar. 12, 1720 Title: Copia van sententie Maria Claasz moeder van inlands burger Domingo Fransz de Oude (contra Gualter Schutter secretaris van dezes raads) betreffende familiezaken
Document type: Sententie
European names: Fransz de Oude, Domingo; Claasz, Maria; Fransz, Helena Catharina; Jansz de Jonge, Jacob; Jansz de Oude, Jacob; Fransz, Elizabeth; Nathalia Jansz; Diago, Pieter; Jansz, Janneke; Mendonsa, Jan de; Collé, Anna Catherina; Anthonijsz, Alexander; Gualter Schutter
file 1199, folio 145-148 Apr. 16, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Extract sententie betreffende de boedel van Daniel Jonktijs wegens insolventie
Document type: Sententie
European names: Jonktijs, Daniel; Petrus Vuijst
Notes: written by: Willlem van Doornburg; adressed to: Joan Egberti en Willem van Echten;
file 1199, folio 219-222 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie Pro Fisco betreffende Qualter Schutten contra advocaat Petrus Vuijst en Jan Jacobs van Amsterdam
Document type: Sententie
European names: Jacobsz, Jan; Vuijst, Petrus; Schutten, Qualter
Place names: Amsterdam; Jambij; Avenhoorn
file 1199, folio 223-228 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie voor schipper Jan de Heere en anderen, Qualter Schutten contra water-fiscaal Cornelis van Berendregt
Document type: Sententie
Ship names: Meijenburg
European names: Berendregt, Cornelis van; Heere, Jan de; Voogd, Rutgert de; Braams, Cornelis de; Rijcke, Leonardus de; Adriaansz, Jacob; Schutten, Qualter
file 1199, folio 229-230 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Brief namens Qualter Schutten over de Raad van Justitie over sententie en zaak van Jan de Heere
Document type: Sententie
European names: Tolling, Laurens; Lelad, Jan de; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutten, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
file 1199, folio 231-234 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie Pro fisco betreffende Qualter Schutten contra advocaat fiscaal Petrus Vuijst en inlands burger Abraham Abrahams vanwege zijn vaartuig
Document type: Sententie
European names: Abrahamsz, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Echten, van
Place names: Batavia; Macassar
file 1199, folio 235-238 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie betreffende Qualter Schutten contra sabandhar en licentmeester Arnoldus Abeleven Sabandhaer en Malijer Intje Rantam
Document type: Sententie
European names: Abeleven, Arnoldus; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
Asian names: Intje Rantam
Place names: Batavia
file 1199, folio 239-242 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie betreffende Qualter Schutten contra sabandhar en licentmeester Arnoldus Abeleven en Bajpo Joednig
Document type: Sententie
European names: Abeleven, Arnoldus; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
Asian names: Bajpo Joednig
file 1199, folio 439-442 Jun. 28, 1718 Title: Crimineele appointement voor Gerrard Hemsink contra Annica Dominngosz aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Sententie
European names: Hemsink, Gerrard; Dominngosz, Annica; Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 479-482 Apr. 29, 1720 Resolution Date: May. 10, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Petrus Vuijst contra Hendrik Gerritsz van Amsterdam matroos op de werf, straffe met brandmerking en ketting
Document type: Sententie
European names: Gerritsz, Hendrik; Witte van Schooten, Joan Francois de; Durven, Diderik; Van Echten; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus
Place names: Amsterdam
file 1199, folio 501-504 May. 14, 1720 Resolution Date: May. 14, 1720
Title: Sententie In cas van revisie pro fisco Gualter Schutten contra Coenraat Fredrik Hofman
Document type: Sententie
European names: Hofman, Coenraat Fredrik; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac
Place names: Batavia; India
file 1199, folio 523-526 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Jacob Torant en Barend Blockee
Document type: Sententie
European names: Torant, Jacob; Blockee, Barend; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Doornburg, Willem van; Lespierre, Petrus de; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Place names: India; Batavia
file 1199, folio 527-530 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Draman Beijong
Document type: Sententie
European names: Schutten, Qualter; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Asian names: Draman Oeijong
Place names: Bali; India; Batavia
file 1199, folio 703-704, 710 Jun. 6, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Copia Crimineele Appoictement voor D.H. Philip Gijger Contra laijt Soen van Boegis
Document type: Sententie
Asian names: D. H. Philip Gijger Contra Laijt Soen van Boegis
file 1200, folio 171-174 Feb. 12, 1720 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Copie van crimineele appoinctemend voor De Heer Philip Gijger contra Sivert Harmensz Engelbeeck
Document type: Sententie
European names: Gijger, Philip; Engelbeeck, Sivert Harmensz
file 1200, folio 205-208 Aug. 3, 1712 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Copie van Crimineel appoinctement voor D'Heer Hendrick Cras, Gerrard Hemluik contra Tsoa Kimko
Document type: Sententie
European names: Cras, Hendrick; Hemluik, Gerrard; Klerk
Asian names: Tsoa Kimko; Liquaijko; Lau Koeko
Notes: signed by: Klerk;
file 1200, folio 407-412 Jun. 8, 1720 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Sententie pro fisco rat off eyssr. Petrus Vuijst advocaat fiscaal contra Christiaan Carelson
Document type: Sententie
European names: Carelson, Christiaan; Vuijst, Petrus
file 1200, folio 649-652 Oct. 29, 1716 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Sententie tusschen advocaat fiscaal Abraham Alewijn en inlands burger Marcus Jacobsz en Aij Janko Chinees
Document type: Sententie
European names: Jacobsz, Marcus; Alewijn Abraham
Asian names: Aij Janko Chinees