Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Verkoop. We found 8 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 161-162, 166 Apr. 15, 1720 Title: Publique verkoop der beschadigde goederen uit de kleine winkel
Document type: Verkoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Rooj, Paulus de
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia
file 1199, folio 215-218 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Verkoop van de afgelegde scheepjes de Jordaan en de Avonturier
Document type: Verkoop
Ship names: Jordaan; Avonturier
European names: Castelijn, Frans; Mansdale, Jasper van;
Place names: Batavia
file 1199, folio 429-432 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Verkoop Van Canneel
Document type: Verkoop
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur General;
file 1199, folio 471-478 May. 6, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Verkoop van 292 kisten amphioen op den 6 Maij 1720
Document type: Verkoop
Place names: Batavia; Casteel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 495-495 Resolution Date: May. 14, 1720
Title: Vergelijking opbrengsten
Document type: Verkoop
file 1199, folio 515-522 May. 8, 1720 Resolution Date: May. 14, 1720
Title: Verkoop van diverse goederen bij publieke afslag gedaan op woensdag 8 Maij 1720 aan diverse genoemde personen
Document type: Verkoop
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 393-394 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Verkoopbevestiging huis bij Rotterdammerpoort door Sara Hock
Document type: Verkoop
European names: Hock, Sara
Place names: Rotterdammerpoort
file 1201, folio 725-728 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verkoop van de rompen en scheepen Bredenhof en Meervliet
Document type: Verkoop
Ship names: Bredenhoff; Meervliet
European names: Dubbeldekop, Jacob Willem; Mansdale, Jasper van; Abeleven, Arnoldus
Asian names: Opie Baugria
Place names: Batavia