Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Verslag. We found 11 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 965-970 1718 Resolution Date: 1718
Title: Verslag van visitatie van enkele schepen aan Henric Zwaardecroon
Document type: Verslag
Ship names: Houtkapper; Edam
European names: Bacher, Hercules; Scholten, Hendric;
file 1199, folio 17-17 Apr. 9, 1720 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Verslag Betreffende de slaaf Arie van Lambora die vluchtte via Solook, Bima, Sambauwa, Macasser en Mandaer, maar uiteindelijk alsnog aan zijn lijfheer is overgeleverd
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric; Viagie, Charles de
Asian names: Arie van Lambora
Place names: Borneo; Solook; Bima; Sambauwa; Macasser; Mandaer; Manhilla
file 1199, folio 71-74 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Bouwtekening van de nieuwe kap van een huis van de baes van Onrust
Document type: Verslag
Place names: Onrust
file 1199, folio 129-130 Apr. 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verslag betreffende Pangerang Mancaboini
Document type: Verslag
Asian names: Pangerang Mancaboini
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 175-181 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verslag van de moeizame zeereis met het schip Rijopedorff omtrent Kaap de Goede Hoop door Jelmer Laan
Document type: Verslag
Ship names: Rijopedorff
European names: Zwaardecroon, Henric; Laan, Jelmer
Place names: Kaap de Goede Hoop
Notes: adressed to: Hendric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal; signed by: Jesmer Laan;
file 1199, folio 945-952 Jun. 20, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Relaas Van Gernaldo Perera aan den gecommiterd tot de saaken der Inlanderen Reykert Heerd
Document type: Verslag
Asian names: Perera, Gernaldo; Heerd, Reijkert
Place names: Madras
Notes: adressed to: Reykert Heerd;
file 1199, folio 965-970 Jun. 20, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Relaas Door den Javaan Derma aan den gecommitteerde
Document type: Verslag
Asian names: Derma
Place names: Sourabaya; Bantam
file 1200, folio 389-392 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Sousouhounang van Banten ter audientie
Document type: Verslag
Asian names: Sousouhounang van Banten; Tommagong Soenbata
Place names: Banten
file 1201, folio 763-764 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verslag van de koning van Cheribon in de ketting gehouden
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Cheribon
file 1201, folio 765-768 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verslag van Abraham Moese van Pannakattau
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Moese, Abraham
Place names: Pannakattau
file 1201, folio 769-770 Oct. 29, 1720 Resolution Date: Oct. 29, 1720
file 948, folios 360-363
Title: Verslag van het kopen van goederen op Java
Document type: Verslag
Place names: Batavia; Java