Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Verzoek. We found 16 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 459-459 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Verzoek van Andries Boudewijns van Amsterdam om te mogen repatriëren.
Document type: Verzoek
European names: Boudewijns, Andries
Place names: Amsterdam
file 1196, folio 955-957 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Rekest van Peter de Vrije Zee, voormalig eerste klerk aan De Kaap en boekhouder te Bengalen, om in ere hersteld te mogen worden.
Document type: Verzoek
European names: Vrije Zee, Peter de
Place names: Kaap; Bengalen
file 1196, folio 959-960 Nov. 22, 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Verzoek van Gerrit Cooper van Amsterdam gewezen schipper van het jacht de Bombai om in ere hersteld te mogen worden.
Document type: Verzoek
Ship names: Bombai
European names: Cooper, Gerrit
Place names: Amsterdam
file 1196, folio 1045-1045 1686 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Rekest van Marschal van Nantie en Jan Machielsen van Amsterdam.
Document type: Verzoek
European names: Machielsen, Jan;
Asian names: Marchal van Nantie
Place names: Amsterdam
file 1197, folio 383-387, 390 Oct. 7, 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Verzoek van Gouverneur-Generaal Christoffel van Swoll om hem van zijn ambt te ontslaan wegens continuele ziekte.
Document type: Verzoek
European names: Swoll, Christoffel van
file 1198, folio 291-292, 294 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 22, 1718
file 944, folios 598-604
Title: Rekest van Barent Hewe om diverse stukken ter inzage.
Document type: Verzoek
European names: Hewe, Barent
file 1199, folio 183-186 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verzoek Schrift voor Manuel van Batavia en Catharina van Batavia aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om hun kinderen uit de slavernij te ontslaan
Document type: Verzoek
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Manuel van Batavia; Catharina van Batavia; Claas; David; Adriana
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 187-187 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verzoek van Willem van Landschot om bij een voorvallende verschansing of een andere occasie geëmployeerd te mogen worden
Document type: Verzoek
Ship names: Wassenaar
European names: Zwaardecroon, Henric; Landschot, Willem van
Place names: Nederlands India; Middelburg
Notes: adressed to: Henrick Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 685-685 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Verzoek van het Engelse schip de Brittania, die onder het gezag van kapitein Simon Hill staat, om in Batavia benodigdheden in te slaan
Document type: Verzoek
Ship names: Brittania
European names: Hill, Simon
Place names: Batavia
file 1200, folio 327-328 Jul. 16, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Verzoek om Albert Verdonk terug naar Bengalen te zenden
Document type: Verzoek
European names: Zwaardecroon, Henric; Verdonk, Albert
Place names: Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 365-366 Resolution Date: Jul. 22, 1719
Title: Verzoek van Johannes Gieske om herstelling van zijn gagie
Document type: Verzoek
European names: Gieske, Johannes
Place names: Malabaar; Cochin
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 635-638 Aug. 13, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verzoek van Raad van Justitie aan Gouverneur Generaal vanwege het niet bij kunnen wonen van de Raad door Willem van Echtenen en Joan Francois de Witte van Schooten
Document type: Verzoek
European names: Schutter, Gualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Echtenen, Willem van
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 653-654 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verzoek om de vacante luitenantsplaats van Joan Calle in te nemen
Document type: Verzoek
European names: Calle, Joan
file 1201, folio 87-88, 98 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Verzoek van afschrijvinge der gestorvene en onbequame paarden van 's comp. paardenstal, zedert primo maart tot ultimo augustus anno 1720
Document type: Verzoek
European names: Castelijn, Frans; Gallart, Zacharias
Place names: Batavia
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 121-121 Jul. 26, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Verzoek van het schip Schoonouwen door de Hendrik Wolfraad koopman
Document type: Verzoek
Ship names: Schoonouwen
European names: Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
Notes: adressed to: Hendrik Zwaardecroon;
file 1201, folio 389-392 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verzoek betreffende de inkoopen van het rijst in Batavia
Document type: Verzoek
Place names: Batavia