Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Benthem, Willem van. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 75-78, 88 Oct. 28, 1718 Resolution Date: Oct. 28, 1718
file 944, folios 561-565
Title: Rekest van Gualter Schutten, secretaris van de Raad van Justitie inzake de insolvente boedel van de overleden krankbezoeker Willem van Benthem.
Document type: Rekest
European names: Schutten, Gualter; Benthem, Willem van
file 1197, folio 81-84, 86 Oct. 15, 1718 Resolution Date: Oct. 28, 1718
file 944, folios 561-565
Title: Extract civiele rollen Raad van Justitie inzake de crediteuren van de overleden krankbesoeker Willem van Benthem.
Document type: Extract civiele rollen Raad van Justitie
European names: Benthem, Willem van
file 1199, folio 89-92 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verslag Betreffende van extraordinair in staat van wijsen leggende processen bij de Raad van Justitie des Casteels Batavia
Document type: Memorie
European names: Gerrtisz, Hendrik; Lacourier, Severius; Batavia, Abdul van; Harmensz, Jan; Sumbauwa, Lando van; Loubou, Titus van; Benthem, Willem van; Banda, Fortuijn van; Hendricksz, Barend; Jacob, Samuel; Martensz, Hendrik; Schutten, Gualter
Asian names: Tanphaijko