Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Burger. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Title: Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Document type: Lijst
European names: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1198, folio 643-643, 646 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Rekest van adelborst Andries Burger van der Lipstad om zich als vrijburger te mogen erneren.
Document type: Rekest
European names: Burger van der Lipstad, Andries
file 1199, folio 387-388 Title: Brief aan Henric Zwaardecroon namens schipper Mattheus Burger van het schip Limburg en boekhouder Nicolaas Noijpe die een mislukte lading Mallabaarse peper hebben vervoerd
Document type: Brief
Ship names: Limburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Burger, Mattheus; Noijpe, Nicolaas; Rumps, Augustinus
Place names: Cochin
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 389-392 Apr. 30, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Extract betreffende een rekening aan schipper Mattheus Burger van het schip Limburg en boekhouder Augustinus Rumps
Document type: Rekening
Ship names: Limburg
European names: Burger, Mattheus; Rumps, Augustinus
file 1199, folio 393-396 Apr. 27, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Verklaring van Christiaan Damiel en Jan Sandersz betreffende de onschuld van schipper Mattheus Burger en boekhouder Augustinus Rumps
Document type: Verklaring
Ship names: Limburg
European names: Damiel, Christaan; Sandersz, Jan; Burger, Mattheus; Rumps, Augustinus
Place names: Cochin
file 1200, folio 243-246 Jul. 10, 1720 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Verklaring van de schepeen Bentvelt, Delfland en Purmerlust
Document type: Verklaring
Ship names: Delfland; Purmerlust; Bentvelt
European names: Zwaardecroon, Henric; Burger; Tempel, de; Root, Claas; Biene, Hendrik; Broeck, Philip van den
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;