Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Burgh, Jan van. We found 9 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 39-43 Sep. 6, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Rekest van Ong Iko, Chinees, om uit de ketting te mogen op Cheribon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Mansdale; Burgh, Jan van de
Asian names: Ong Iko
Place names: Cheribon
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 79-80 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Bericht aan Henric Zwaardecroon over nauwkeurige inspectie van schepen
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Domburgh; Burgh, Jan van den
file 1201, folio 173-174 Sep. 7, 1720 Resolution Date: Sep. 20, 1720
file 948, folios 274-283
Title: Bericht over de bouwvalligheid van het ijsermaguasijn
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Burgh, Jan van den; Duijndam, Dirk
Place names: Batavia
file 1201, folio 269-272 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Rekest van Jan Joniko van Macau voor verlossing uit de ketting
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Burgh, Jan van den; Hoff, van 't
Asian names: Jan Joniko
Place names: Macau
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Henric Zwaardecroon ;
file 1201, folio 507-507 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract uit de notulen over een rekest betreffende de Javanen Sabdinga en Wira die ontslagen willen worden uit de ketting omdat ze hun banissement hebben uitgediend
Document type: Notulen
European names: Burgh, Jan van den
Asian names: Sabdasinga; Wira
Place names: India
file 1201, folio 679-679, 682 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Brief van J. D. van d'Hoff en Jan van den Burgh aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Zwaar de Croon, Henric; Oosten, Adriaan van; Burgh, Jan van den; Hoff, van d'
Place names: Samarang
file 1201, folio 683-683 Oct. 11, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Extract uit de notulen van de Raad van India betreffende het verzoek van Joeda tot ontslag uit de ketting
Document type: Extract
European names: Burgh, Jan van den; Hoff, van d'
Asian names: Joeda
file 1201, folio 687-688 Oct. 15, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Extract uijt de notulen van het gebesoigneerde en geresolveerde in raden van India
Document type: Extract
European names: Dubbeldekop, Willem; Burgh, Jan van; Hoff, van t'
Asian names: Anthoni Chinees Pannackeu
file 1201, folio 733-736 Oct. 24, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bericht over de handel met de siabandhaar en de naghoda
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, van der; Houtuijn; Burgh, Jan van den; Hoff, D. van d'
Place names: Batavia