Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Camphuis, Joannes. We found 14 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 63-63 Jan. 30, 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Martinus Bingam (zoon van de overleden Kapitein Bingam), christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Bingam, Martinus; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Kapitein Bingam;
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 71-71 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van 25 Chinezen in het hospitaal om geen christen tot deurwaarder van Chinese Boedelmeesters te benoemen.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 79-79 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Cornelis Cnoll inzake zijn huiselijke twisten.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joannes; Cnoll, Cornelis; Bitter, Joan
Place names: India
file 1196, folio 81-84 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Gerrit de Heere.
Document type: Rekest
Ship names: de Tijger; Spierrijck
European names: Riebeeck, A. V; Camphuis, Joannes; Heere, Gerrit de; Lucasz, Adriaan; Helsdingen, Pieter van; Schagheu, Nicolaas; Pinck, G
Place names: India; Malakka
file 1196, folio 97-98 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Hill en Charles Todd op het schip St. Nicolas in 1683 uitgekomen.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Hill, Robbert; Todd, Charles; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India; Engelant; Patria; Java's Oostcust; Serbon
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 561-570 Jun. 28, 1686 Resolution Date: Jun. 1686
file 900, folios 259-262
Title: Brief van GG Joannes Camphuys aan de Raad van Indië inzake het functioneren van raadsleden en de opiumhandel te Bengalen.
Document type: Brief
European names: Camphuys, Joannes
Place names: Indië; Bengalen
file 1196, folio 763-764 1686 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Translaat brief van Kiayi Maas Ranga Titadjiwa te Palembang inzake vijf van zijn Maleiers die door de Nederlanders van zijn gonting zijn gehaald en in arrest gesteld.
Document type: Brief
European names: Camphuys, Joannes
Asian names: Keey Maes Ranga Titadjiwa; Kiayi Maas Ranga Titadjiwa; Sounoang Raxanalla; Jutses Mangindoe; Ligang; Batova; Djatij; Panda
Place names: Palembang
file 1196, folio 777-777 1686 Resolution Date: Aug. 1686
file 900, folios 349-350
Title: Rekest van Simon van der Schalke van Haarlem om overplaatsing naar Malakka.
Document type: Rekest
European names: Schalke van Haarlem, Simon van der; Camphuys, Joannes
Place names: Haarlem; Malakka
file 1196, folio 789-790 Sep. 20, 1686 Resolution Date: Sep. 20, 1686
file 900, folios 429-435
Title: Brief van Joannes Cops over de suikervoorraad en het afschepen van suiker in Jepara.
Document type: Brief
European names: Cops, Joannes; Camphuys, Joannes; Horen, Joan van; Rijsel, Christiaen van; Dortsman, Anthonij; Schellingh, Carel Hendriksz;
Place names: Japara; Batavia
file 1196, folio 793-793 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Rekest van Jan Fransen, inlands burger en pachter van de rijstpasar, om vermindering van de pacht.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joannes; Fransen, Jan
Place names: Javaanse cust; Maddure
file 1196, folio 797-798 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Rekest van de Javaan Marta Naya, in december 1685 door François Tack van Cirebon naar Batavia gezonden, om van de ketting verlost te worden.
Document type: Rekest
European names: Tack, François; Camphuys, Joannes
Asian names: Marta Naya; Xyla Javana Sura Naija; Wanga Naija; Kima Souda Jondra
Place names: Cirebon; Batavia; India
file 1196, folio 813-815 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Persoonlijke notitie van GG Joannes Camphuys terzake van het groot banket van de koopman Chodenda te Golconda en de daardoor geleden schade.
Document type: Brief
Ship names: Princelant
European names: Camphuys, Joannes; Pit, Laurens; Reede, Hendrick van
Asian names: Chodenda; koning van Golconda
Place names: Seijlon; Cormandel; Golconda; Persien
file 1196, folio 817-820 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Brief van Joan van Hoorn aan de Hoge Regering aangaande de zaken te Golconda.
Document type: Brief
Ship names: Princeland
European names: Camphuys, Joannes; Hoorn, Joan van; Goens, Rijkloff van
Asian names: Sichum Siodenda; Golcondase coning; Candel Sanesinel
Place names: Ceylon; Golconda; Cormandel; Masulipatnam