Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Camphuys, Joan. We found 10 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 55-56 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Josua Simonz, christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joan; Simonsz, Josua;
Place names: India
file 1196, folio 79-79 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Cornelis Cnoll inzake zijn huiselijke twisten.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joannes; Cnoll, Cornelis; Bitter, Joan
Place names: India
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 697-697 1686 Resolution Date: Aug. 2, 1686
file 900, folios 351-353
Title: Rekest van Jan Jansz Fransz van Amsterdam over het stelen van een pak sitsen uit de Oosterblocker door Samuel van der Hutten en zijn eigen onschuld.
Document type: Rekest
Ship names: Oosterblocker; Graaf
European names: Fransz, Jan Jansz; Hutten, Samuel van der; Camphuys, Joan
Place names: Batavia
file 1196, folio 701-701 1686 Resolution Date: Aug. 2, 1686
file 900, folios 351-353
Title: Rekest van koopman Dirck van Bleiswijck om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joan; Bleiswijck, Dirck van
file 1196, folio 707-707 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Rekest van Joan de Vlaming om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Johannes; Vlaming, Joan de
file 1196, folio 765-768 1686 Resolution Date: Aug. 20, 1686
file 900, folios 374-380
Title: Rekest van Joan Bitter dat hij met Juffr. Cornelia van Nieuwenrode, sinds zij getrouwd zijn, 'geslingert ende geplaagt is gewerden'.
Document type: Rekest
European names: Bitter, Joan; Nieuwenrode, Cornelia van; Camphuys, Joan;
file 1196, folio 789-790 Sep. 20, 1686 Resolution Date: Sep. 20, 1686
file 900, folios 429-435
Title: Brief van Joannes Cops over de suikervoorraad en het afschepen van suiker in Jepara.
Document type: Brief
European names: Cops, Joannes; Camphuys, Joannes; Horen, Joan van; Rijsel, Christiaen van; Dortsman, Anthonij; Schellingh, Carel Hendriksz;
Place names: Japara; Batavia
file 1196, folio 817-820 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Brief van Joan van Hoorn aan de Hoge Regering aangaande de zaken te Golconda.
Document type: Brief
Ship names: Princeland
European names: Camphuys, Joannes; Hoorn, Joan van; Goens, Rijkloff van
Asian names: Sichum Siodenda; Golcondase coning; Candel Sanesinel
Place names: Ceylon; Golconda; Cormandel; Masulipatnam
file 1196, folio 831-831 1686 Resolution Date: Oct. 1, 1686
file 900, folios 455-457
Title: Rekest van Willem van Veghten van Utrecht, veroordeeld wegens zijn begane fout in de tapperij van Scheel Jan, om gepardonneerd en uit de ketting te worden gelargeerd.
Document type: Rekest
European names: Veghten, Willem van; Scheel Jan; Camphuys, Joan; Veghten, Willem van
Place names: Utrecht