Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Camphuys, Johannes. We found 10 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 1-2 1686 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Rekest van Harman Wanderpoel c.s. om ten nutte van de stad een gracht te mogen graven omtrent Poele Gadon (Pulo Gadung)
Document type: Rekest
European names: Wanderpoel, Harman; Camphuys, Johannes; Mandet, Carel; Jaquelini, Jaques; Verdion, Gode; Hanevan, Christophel
Place names: India; Poele Gadon; rivier Soutar; rivier Anchiol; rivier Zikias; rivier Bacassie
file 1196, folio 5-8 1686 Resolution Date: Feb. 5, 1686
file 900, folios 61-62
Title: Rekest van de gildebroeders van het schoenmakersgilde.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, A; Camphuys, Johannes
Place names: India; Batavia
file 1196, folio 19-19 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Gabriël van 't Wedde van Rotterdam om als boekhouder te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Hendrik Maurits
European names: Camphuys, Johannes; Wedde, Gabriël 't
Place names: Rotterdam; Vaderland
file 1196, folio 85-85 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Verzoek van chirurgijn Nicolaes Oldenvliet van de fluit Nierop uit Enkhuizen om zijn vrouw over te laten komen.
Document type: Rapport
Ship names: Nierop
European names: Oldenvliet, Nicolaes; Riebeeck, A. V; Camphuys, Johannes; Letten, Peternella
Place names: Enkhuizen; India
file 1196, folio 665-666, 671 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Rekest van opperstuurman Jan de Haen van Amsterdam aan de Hoge Regering.
Document type: Rekest
Ship names: Prins Willem Hendrik
European names: Haen, Jan de; Camphuys, Johannes; Crayesteyn, Gijsbert van; Swel, Simon van der; Lodewijkse, Harmen
Place names: Amsterdam; Caap de Goa Esperante; Caap
file 1196, folio 673-674 Jul. 24, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Eindadvies van Advokaat-fiskaal Gualter Zeeman over de zaak Jan de Haen.
Document type: Bericht
Ship names: Helder
European names: Zeeman; Gualter; Haen, Jan de; Crayesteyn, Gijsbert van; Stel, van de; Camphuys, Johannes
Place names: Cabo
file 1196, folio 707-707 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Rekest van Joan de Vlaming om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Johannes; Vlaming, Joan de
file 1196, folio 713-714 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Rekest van Abraham Alvis wegens het ophogen van het inlandse kerkhof.
Document type: Rekest
European names: Alvis, Abraham; Camphuys, Johannes; Alvis, Pieter
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 739-740 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Rekest van Sengaji Dase, hoofd van Lamakera op Solor, om de Chinees Hankiko van zijn bannisement in de ketting te ontslaan.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Johannes; Michault
Asian names: Sengaji Dase; Hankiko Chinees; Tansako Chinees
Place names: Solor; Lamakera; Batavia
file 1196, folio 801-804 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Advies en bericht van Advocaal-fiscaal Gualter Zeeman aan de Hoge Regering betreffende de dieverij van stoffen door het doorbreken van de muur van 's Compagnies kledenwinkel in de oude loge te Bantam.
Document type: Bericht
European names: Zeeman; Gualter; Johannes Camphuys; Salomon Lesage
Asian names: Abdul Ragma
Place names: Bantam; Bengala; Souratta