Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Castelijn, Frans. We found 50 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 169-169, 171 Sep. 1, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht van het hoofd van het graanmagazijn inzake de per Ellemeet afgescheepte 100 lasten rijst die met de ordinaire rijstmaten (46 maten zijnde 230 gantangs) hardop zijn geteld bij inscheping.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Place names: Ternaten; Batavia
file 1197, folio 177-178, 180 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht wegens de twee rijstmaten jongst per de Ellemeet van Ternate ontvangen.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Asian names: Zacharias Bintang
Place names: Nederlands India; Ternaten; Batavia; Purmerent
file 1197, folio 231-232, 238 Jun. 30, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Barnevelt; Luchtenburg; Vrieswijk; Huis ten Donk; Raadhuijs
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands-India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Limburg; Delft; Enkhuizen; Rotterdam; Batavia; Casteel
file 1197, folio 233-234, 240 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel gedurende 6 maanden.
Document type: Memorie
Ship names: Waarde; Spiering; Generale Vreede; Margaretha; Westerdijkshoorn; D'vis; Rijssele; Engewormer; Huis ten Donk; Barnevelt; Kockengen; Neptunis
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Delft; Enkhuizen; Zeeland; Rotterdam; Casteel; Batavia
file 1197, folio 241-241, 244 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Neptunis; Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Sibersma, Joan; Beeck, Willem van
Place names: Vaderland; Rotterdam; Hoorn; Batavia
file 1197, folio 245-245, 248 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Macane, J; Koeck
Place names: Vaderland; Batavia
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1199, folio 5-12 Apr. 11, 1720 Resolution Date: Apr. 5, 1720
Title: Memorie over de ontvangene geschenken in den tijd van 6 maanden of hedend primo 11 september 1719 tot ultimo februarij 1720 aan den Directeur Generaal van Nederlands India Frans Castelijn
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans
Place names: Nederlands India
file 1199, folio 161-162, 166 Apr. 15, 1720 Title: Publique verkoop der beschadigde goederen uit de kleine winkel
Document type: Verkoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Rooj, Paulus de
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia
file 1199, folio 199-202 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Bericht van de opperkooplieden betreffende de prijs van de gedroogde wortel (Radix China)
Document type: Bericht
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Castelijn, Frans
Asian names: Oeinwanko
Place names: Palembang; China
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur Generale;
file 1199, folio 215-218 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Verkoop van de afgelegde scheepjes de Jordaan en de Avonturier
Document type: Verkoop
Ship names: Jordaan; Avonturier
European names: Castelijn, Frans; Mansdale, Jasper van;
Place names: Batavia
file 1199, folio 289-292 Apr. 26, 1720 Title: Bericht door Van Baten aan directeur generaal van Nederlands India Frans Castelijn over Nagapatnamse resolutie
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Van Baten
Place names: Nederlands India; Nagapatnam
file 1199, folio 369-372, 378 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Bericht wegens de halte van het goud per de brigantijn de Hoop van Sumatras Westcust ontvangen
Document type: Bericht
Ship names: de Hoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, Johannes Everhard van der; Hoos, Jacobus; Heuk, Anthonie van der
Place names: Sumatra's Westkust
file 1199, folio 425-428 May. 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Bericht wegens het compertement van den de Assistent Casper Danner aan den Directeur General Frans Castelijn
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Danner, Casper
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 543-546 May. 21, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Rapport Wegens d' aangenome Thee voor d'comp aan den Directeur General Frans Castelijn
Document type: Rapport
European names: Castelijn, Frans
Place names: Nederlands India
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 559-559 May. 24, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Aanhangels betreffende de factuur van 't schip Charlois door Van der Schuer
Document type: Aanhangsel
Ship names: Charlois; Nesserak
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E; Houtuijn, B
Place names: Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 687-687 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Brief van Dirck Blom en Jacobus Hoos aan de Gouverneur Generaal Frans Castelijn
Document type: Brief
European names: Blom, Dirck; Hoos, Jacobus; Castelijn, Frans
Notes: adressed to: Frans Castelijn Directeur Generaal van Nederlands India;
file 1199, folio 693-696 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Brief van Jacobus Hoos en Focke van Santen aan Directeur Generaal Frans Castelijn
Document type: Brief
European names: Hoos, Jacobus; Santen, Focke van; Castelijn, Frans
Notes: adressed to: Frans Castelijn Directeur Generaal van Nederlands India;
file 1199, folio 697-697 Jun. 11, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Brief van H. van der Schuer aan Directeur Generaal Frans Castelijn
Document type: Brief
European names: Schuer, H. van der; Castelijn, Frans
Notes: adressed to: Frans Castelijn Directeur Generaal van Nederlands India;