Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Cornelis van. We found 27 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 15-18 May. 8, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Brief van Joh. van der Haer (Hoge Raad) 's-Gravenhage.
Document type: Brief
European names: …, Nicolaes; Hillerisberch, Cornelis; Scheven, Pautieus Charles; Buijs; Pauwe, Antony; Ypelaer, David; Tollingh; Paauwe, Cornelia; Leuoeson, Jan; Paauwe, Nicolaes; Haer, Johannes van
Place names: Amsterdam; Amersfoort
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Title: Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Document type: Lijst
European names: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1196, folio 89-89 Feb. 11, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Extract resolutie(s) resolutie notulen kerkenraad inzake krankenbezoekers Cornelis van Brussel, Joost d'Outercourt, Joannes van Berckel, Coenraat Jansen en Isaac Dias.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Brussel, Cornelis van; Outercourt, Joost d'; Berckel, Joannes van; Jansen, Coenraat; Dias, Isaac; Danckersz, Jacob
Place names: Vaderland
file 1196, folio 655-657 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van opvarenden van de Helder ter requisitie van Gijsbert van Crayesteyn.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Trede, Willem Jansz; Temsinck, Frans; Linnes, Cornelis; Bengh, Adloff; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Texel; Batavia
file 1196, folio 661-663 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Interrogatie van Jan de Haen opperstuurman op de Helder.
Document type: Interrogatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Linnes, Cornelis; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Batavia
file 1196, folio 683-684 May. 17, 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Extract resolutie(s) uit de aparte Colombose negotieboeken.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Duijn, Cornelis van der; Marrijn; Halda, Jan d'n; Wendk
Place names: Colombo; Ceylon; India; Batavia; Pallicatta; Nagapatnam
file 1196, folio 687-688 Jul. 26, 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Extract resolutie(s) resoluties College van Boedelmeesters der Chinese e.a. etc. sterfhuizen inzake het rekest van Tsoabiaute van Batavia weduwe van de suikermaler Limloko.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck; Lander, Jacob de; Castenbroot; Quaalberg, Cornelis van; Bolswan
Asian names: Tsoabiaute van Batavia; Limloko
Place names: Batavia
file 1197, folio 507-509 1720 Resolution Date: Sep. 3, 1720
file 948, folios 206-217
Title: Korte conduite staten van van Frans van Zeyl van Amsterdam, Hendrik Beene van Enkhuizen, Abraham Smith van Amsterdam, David de Sitter van Rotterdam en Cornelis van Sorgen van Dordrecht.
Document type: Rapport
European names: Zeyl, Frans van; Beene, Hendrik; Smith, Abraham; Sitter, David de; Sorgen, Cornelis van
Place names: Amsterdam; Enkhuizen; Amsterdam; Rotterdam; Dordrecht
file 1199, folio 223-228 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie voor schipper Jan de Heere en anderen, Qualter Schutten contra water-fiscaal Cornelis van Berendregt
Document type: Sententie
Ship names: Meijenburg
European names: Berendregt, Cornelis van; Heere, Jan de; Voogd, Rutgert de; Braams, Cornelis de; Rijcke, Leonardus de; Adriaansz, Jacob; Schutten, Qualter
file 1199, folio 305-313 Mar. 23, 1720 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Lispensier, Pieter; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 315-320 Dec. 18, 1717 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas, bijgaand een kaartje van Compagnies land met de verdeling ingetekend
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa; Japako
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 337-340 Apr. 24, 1720 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Verklaring over de toestand van de fluijt Zanderhoeff aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Zanderhoeff
European names: Zwaardecroon, Henric; Walck, Cornelis van der; Schrik, L;
Place names: Batavia
Notes: written by: Cornelis van der Walck; adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal ; signed by: Dieter van Dijk;
file 1199, folio 453-453 Mar. 1, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Extract Uijt de notulen genomen in rade tot Samarang, betreffende de verwondingen van soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen
Document type: Notulen
European names: Akkeren van Brugge, Cornelis van; Slnigerland, Johannes; Baijen, Harmen van
Place names: Samarang; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 455-455 Feb. 24, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Verklaring dat de soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen tijdens een aanval in zijn rechter arm is geschoten
Document type: Verklaring
European names: Slingerland, Johannes; Baijen, Harmen van; Akkeren van Brugge, Cornelis van; Haije, Robbert de la
Asian names: Pangerang Kidul
Place names: Damak; Samarang
file 1199, folio 459-459 Feb. 24, 1720 Title: Brief van de chirurgijn Voogt betreffende de extirpatie van de arm van soldaat Kornelis van Akkeren van Brugge
Document type: Brief
European names: Akkeren van Brugge; Cornelis van; Tuain, Appen; Voogt, J
Asian names: Pangerang Kidul
Place names: Japara
file 1199, folio 583-589 May. 27, 1720 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Extract uijt de resolutien van de Heeren Scheepenen, nominatie van schepenen
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
European names: Haan, Mattheus de; Brevig, Adriaan Albert; Roos, Francois; Gallant, Zacherias; Decker, Abraham de; Blom, Dirck; Grousius, Hendrik; Wijbers, Pieter; Brugghen, Jacob Willem van der; Ableing, Jan Cornelis d'; Beijts, Willem; Domburg, Diderick van; Songen, Adriaen van; Timmer, Willem; Macane, Joan; Baten, Johannes van; Bieswangen, Jan Jacob; Tol, Jan; Velde, Willem Joris van de; Putten, Willem van; Groenewegen, Hendricus; Hamme, Cornelis van; Lamius, Evert; Lindeborn, Gerardus; Hink, Jacob; Cloot, Otto
Place names: Batavia; Jaccatra
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 321-326 Jul. 8, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Inventaris en specificatie van goederen van het Engelse scheepje Brittania Galeij in het Pakhuis bij de Stadszeepoort
Document type: Inventaris
Ship names: Brittania Galeij
European names: Berendregt, Cornelis van; Zwaardecroon, Henric
Place names: Stadszeepoort
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 379-382 Jul. 20, 1720 Resolution Date: Jul. 19, 1720
file 948, folios 22-33
Title: Verklaring betreffende het jachtje d'Schotse Lorrendraayer
Document type: Verklaring
Ship names: Schotse Lorrendraayer
European names: Van Dijk, Pieter; Zijl, Frans van; Santen, Baltus van; Schrik; Walck, Cornelis van der
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 879-880 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Rekest van Cornelis Groensveld van Stoorm voor ontslag uit dienst van de Edele Compagnie
Document type: Rekest
Ship names: Vrijburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Stoorm, Cornelis Groensveld van
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 241-244 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Extract uyt de notulen van het gebesoigneerde en geresolveerde in Rade van India
Document type: Extract
European names: Egberti, Joan; Echten, Willem van; Witte van Schooten, Joan Francois de; Derendrecht, Cornelis van; Tolling, Laurens
Place names: Batavia