Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Cornelis van. We found 27 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam
file 1201, folio 539-540, 542 Oct. 12, 1720 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Verklaring van visitatie en inspectie van 't schip d'Elisabeth anno 1720 liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Elisabeth
European names: Walk, Cornelis van der; Bogaart, A; Selick; Boouwers, D; Santen, Baltus van; Slijl, Frans van; Baan, Christoffel; Woningh, Gerrit
Place names: Onrust
file 1201, folio 397-400 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het Jaght Meervliet anno 1720, na visitatie in half vergane staat bevonden, zal verkogt en verbrant werden
Document type: Verklaring
Ship names: Meervliet
European names: Zwaardecroon, Henric; Santen; Brouwer; Zijl, Frans van; Walk, Cornelis van der; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 377-380 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt de Magdalena, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: de Magdalena
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Santen, Baltus van; Zijl, Frans van; Winter; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 369-372 Feb. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt Witsburgh na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Witsburgh
European names: Zwaardecroon, Henric; Winter; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Walk, Cornelis van der; Eman, Arent
Place names: Onrust; Batavia
file 1201, folio 365-368 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het schip Prattenburg, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Prattenburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Santen, Baltus; Bogaart, Arij
Place names: Batavia; eiland Onrust
file 1201, folio 347-349, 364 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Verklaring van het schip Nesserack, na visitatie in goede staat bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Nesserack
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Zijl, Frans van; Daalen; Walck, Cornelis van der; Bogaart, Arij; Baan, Christoffel
file 1201, folio 241-244 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Extract uyt de notulen van het gebesoigneerde en geresolveerde in Rade van India
Document type: Extract
European names: Egberti, Joan; Echten, Willem van; Witte van Schooten, Joan Francois de; Derendrecht, Cornelis van; Tolling, Laurens
Place names: Batavia
file 1200, folio 879-880 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Rekest van Cornelis Groensveld van Stoorm voor ontslag uit dienst van de Edele Compagnie
Document type: Rekest
Ship names: Vrijburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Stoorm, Cornelis Groensveld van
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 379-382 Jul. 20, 1720 Resolution Date: Jul. 19, 1720
file 948, folios 22-33
Title: Verklaring betreffende het jachtje d'Schotse Lorrendraayer
Document type: Verklaring
Ship names: Schotse Lorrendraayer
European names: Van Dijk, Pieter; Zijl, Frans van; Santen, Baltus van; Schrik; Walck, Cornelis van der
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 321-326 Jul. 8, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Inventaris en specificatie van goederen van het Engelse scheepje Brittania Galeij in het Pakhuis bij de Stadszeepoort
Document type: Inventaris
Ship names: Brittania Galeij
European names: Berendregt, Cornelis van; Zwaardecroon, Henric
Place names: Stadszeepoort
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1199, folio 583-589 May. 27, 1720 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Extract uijt de resolutien van de Heeren Scheepenen, nominatie van schepenen
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
European names: Haan, Mattheus de; Brevig, Adriaan Albert; Roos, Francois; Gallant, Zacherias; Decker, Abraham de; Blom, Dirck; Grousius, Hendrik; Wijbers, Pieter; Brugghen, Jacob Willem van der; Ableing, Jan Cornelis d'; Beijts, Willem; Domburg, Diderick van; Songen, Adriaen van; Timmer, Willem; Macane, Joan; Baten, Johannes van; Bieswangen, Jan Jacob; Tol, Jan; Velde, Willem Joris van de; Putten, Willem van; Groenewegen, Hendricus; Hamme, Cornelis van; Lamius, Evert; Lindeborn, Gerardus; Hink, Jacob; Cloot, Otto
Place names: Batavia; Jaccatra
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 459-459 Feb. 24, 1720 Title: Brief van de chirurgijn Voogt betreffende de extirpatie van de arm van soldaat Kornelis van Akkeren van Brugge
Document type: Brief
European names: Akkeren van Brugge; Cornelis van; Tuain, Appen; Voogt, J
Asian names: Pangerang Kidul
Place names: Japara
file 1199, folio 455-455 Feb. 24, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Verklaring dat de soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen tijdens een aanval in zijn rechter arm is geschoten
Document type: Verklaring
European names: Slingerland, Johannes; Baijen, Harmen van; Akkeren van Brugge, Cornelis van; Haije, Robbert de la
Asian names: Pangerang Kidul
Place names: Damak; Samarang
file 1199, folio 453-453 Mar. 1, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Extract Uijt de notulen genomen in rade tot Samarang, betreffende de verwondingen van soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen
Document type: Notulen
European names: Akkeren van Brugge, Cornelis van; Slnigerland, Johannes; Baijen, Harmen van
Place names: Samarang; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 337-340 Apr. 24, 1720 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Verklaring over de toestand van de fluijt Zanderhoeff aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Zanderhoeff
European names: Zwaardecroon, Henric; Walck, Cornelis van der; Schrik, L;
Place names: Batavia
Notes: written by: Cornelis van der Walck; adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal ; signed by: Dieter van Dijk;
file 1199, folio 315-320 Dec. 18, 1717 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas, bijgaand een kaartje van Compagnies land met de verdeling ingetekend
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa; Japako
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 305-313 Mar. 23, 1720 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Lispensier, Pieter; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 223-228 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie voor schipper Jan de Heere en anderen, Qualter Schutten contra water-fiscaal Cornelis van Berendregt
Document type: Sententie
Ship names: Meijenburg
European names: Berendregt, Cornelis van; Heere, Jan de; Voogd, Rutgert de; Braams, Cornelis de; Rijcke, Leonardus de; Adriaansz, Jacob; Schutten, Qualter
file 1197, folio 507-509 1720 Resolution Date: Sep. 3, 1720
file 948, folios 206-217
Title: Korte conduite staten van van Frans van Zeyl van Amsterdam, Hendrik Beene van Enkhuizen, Abraham Smith van Amsterdam, David de Sitter van Rotterdam en Cornelis van Sorgen van Dordrecht.
Document type: Rapport
European names: Zeyl, Frans van; Beene, Hendrik; Smith, Abraham; Sitter, David de; Sorgen, Cornelis van
Place names: Amsterdam; Enkhuizen; Amsterdam; Rotterdam; Dordrecht