Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Cornelis van. We found 27 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 347-349, 364 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Verklaring van het schip Nesserack, na visitatie in goede staat bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Nesserack
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Zijl, Frans van; Daalen; Walck, Cornelis van der; Bogaart, Arij; Baan, Christoffel
file 1201, folio 365-368 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het schip Prattenburg, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Prattenburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Santen, Baltus; Bogaart, Arij
Place names: Batavia; eiland Onrust
file 1201, folio 369-372 Feb. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt Witsburgh na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Witsburgh
European names: Zwaardecroon, Henric; Winter; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Walk, Cornelis van der; Eman, Arent
Place names: Onrust; Batavia
file 1201, folio 377-380 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt de Magdalena, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: de Magdalena
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Santen, Baltus van; Zijl, Frans van; Winter; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 397-400 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het Jaght Meervliet anno 1720, na visitatie in half vergane staat bevonden, zal verkogt en verbrant werden
Document type: Verklaring
Ship names: Meervliet
European names: Zwaardecroon, Henric; Santen; Brouwer; Zijl, Frans van; Walk, Cornelis van der; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 539-540, 542 Oct. 12, 1720 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Verklaring van visitatie en inspectie van 't schip d'Elisabeth anno 1720 liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Elisabeth
European names: Walk, Cornelis van der; Bogaart, A; Selick; Boouwers, D; Santen, Baltus van; Slijl, Frans van; Baan, Christoffel; Woningh, Gerrit
Place names: Onrust
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam