Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is De Witte van Schooten. We found 13 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 229-230 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Brief namens Qualter Schutten over de Raad van Justitie over sententie en zaak van Jan de Heere
Document type: Sententie
European names: Tolling, Laurens; Lelad, Jan de; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutten, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
file 1199, folio 231-234 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie Pro fisco betreffende Qualter Schutten contra advocaat fiscaal Petrus Vuijst en inlands burger Abraham Abrahams vanwege zijn vaartuig
Document type: Sententie
European names: Abrahamsz, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Echten, van
Place names: Batavia; Macassar
file 1199, folio 235-238 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie betreffende Qualter Schutten contra sabandhar en licentmeester Arnoldus Abeleven Sabandhaer en Malijer Intje Rantam
Document type: Sententie
European names: Abeleven, Arnoldus; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
Asian names: Intje Rantam
Place names: Batavia
file 1199, folio 239-242 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie betreffende Qualter Schutten contra sabandhar en licentmeester Arnoldus Abeleven en Bajpo Joednig
Document type: Sententie
European names: Abeleven, Arnoldus; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
Asian names: Bajpo Joednig
file 1199, folio 479-482 Apr. 29, 1720 Resolution Date: May. 10, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Petrus Vuijst contra Hendrik Gerritsz van Amsterdam matroos op de werf, straffe met brandmerking en ketting
Document type: Sententie
European names: Gerritsz, Hendrik; Witte van Schooten, Joan Francois de; Durven, Diderik; Van Echten; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus
Place names: Amsterdam
file 1199, folio 501-504 May. 14, 1720 Resolution Date: May. 14, 1720
Title: Sententie In cas van revisie pro fisco Gualter Schutten contra Coenraat Fredrik Hofman
Document type: Sententie
European names: Hofman, Coenraat Fredrik; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac
Place names: Batavia; India
file 1199, folio 523-526 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Jacob Torant en Barend Blockee
Document type: Sententie
European names: Torant, Jacob; Blockee, Barend; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Doornburg, Willem van; Lespierre, Petrus de; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Place names: India; Batavia
file 1199, folio 527-530 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Draman Beijong
Document type: Sententie
European names: Schutten, Qualter; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Asian names: Draman Oeijong
Place names: Bali; India; Batavia
file 1200, folio 635-638 Aug. 13, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verzoek van Raad van Justitie aan Gouverneur Generaal vanwege het niet bij kunnen wonen van de Raad door Willem van Echtenen en Joan Francois de Witte van Schooten
Document type: Verzoek
European names: Schutter, Gualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Echtenen, Willem van
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 67-70 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Extract van de generale resolutien des Casteels Batavia, over het schip Barneveld
Document type: Extract
Ship names: Barneveld
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henric; Egberti; van Echten; Massis; de Witte van Schooten; Tolling, Laurens; Dubbeldekop; Coning, Jan de; Geursen, Servaes
Place names: Batavia
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 71-74 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Extract van de generale resolutien des Casteels Batavia, over de reeckening van het schip Barneveld
Document type: Extract
Ship names: Barneveld
European names: Egberti; van Echten; Massis; de Witte van Schooten; Tolling, Laurens; Coning, Jan de; Dubbeldekop; Geursen, Servaes
Place names: Batavia
file 1201, folio 241-244 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Extract uyt de notulen van het gebesoigneerde en geresolveerde in Rade van India
Document type: Extract
European names: Egberti, Joan; Echten, Willem van; Witte van Schooten, Joan Francois de; Derendrecht, Cornelis van; Tolling, Laurens
Place names: Batavia
file 1201, folio 417-420 Aug. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Sententie van Gabriel Limmeluijk, gecondemneerd tot gevangenschap en terugzending naar het vaderland
Document type: Sententie
European names: Limmel, Gabriel; Echten; Massis; De Witte van Schooten; Vuijst, Petrus; Limmeluijk, Gabriel van;
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;