Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Gualter. We found 13 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 673-674 Jul. 24, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Eindadvies van Advokaat-fiskaal Gualter Zeeman over de zaak Jan de Haen.
Document type: Bericht
Ship names: Helder
European names: Zeeman; Gualter; Haen, Jan de; Crayesteyn, Gijsbert van; Stel, van de; Camphuys, Johannes
Place names: Cabo
file 1196, folio 689-693 Jul. 31, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Attestatie Geertruyd Favorel e.a. ter requisitie van Gualter Zeeman over het wangedrag van twee Engelsen in haar logement.
Document type: Attestatie
European names: Favorel, Geertruyd; Zeeman, Gualter; Reguleth, David; Prins, Hendrik Theunisz; Harweijer, Jan; Roosendaal, Pieter Dirck van; Harmansz, Pieter; Jansz, Gerrit
Place names: Batavia
file 1196, folio 801-804 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Advies en bericht van Advocaal-fiscaal Gualter Zeeman aan de Hoge Regering betreffende de dieverij van stoffen door het doorbreken van de muur van 's Compagnies kledenwinkel in de oude loge te Bantam.
Document type: Bericht
European names: Zeeman; Gualter; Johannes Camphuys; Salomon Lesage
Asian names: Abdul Ragma
Place names: Bantam; Bengala; Souratta
file 1197, folio 75-78, 88 Oct. 28, 1718 Resolution Date: Oct. 28, 1718
file 944, folios 561-565
Title: Rekest van Gualter Schutten, secretaris van de Raad van Justitie inzake de insolvente boedel van de overleden krankbezoeker Willem van Benthem.
Document type: Rekest
European names: Schutten, Gualter; Benthem, Willem van
file 1199, folio 63-66 Mar. 12, 1720 Title: Copia van sententie Maria Claasz moeder van inlands burger Domingo Fransz de Oude (contra Gualter Schutter secretaris van dezes raads) betreffende familiezaken
Document type: Sententie
European names: Fransz de Oude, Domingo; Claasz, Maria; Fransz, Helena Catharina; Jansz de Jonge, Jacob; Jansz de Oude, Jacob; Fransz, Elizabeth; Nathalia Jansz; Diago, Pieter; Jansz, Janneke; Mendonsa, Jan de; Collé, Anna Catherina; Anthonijsz, Alexander; Gualter Schutter
file 1199, folio 83-88 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Memorie over de diverse extraordinaire processen de welke bij de Raad van Justitie des Casteels Batavia zijn afgedaan
Document type: Memorie
European names: Karstensz, Jan; Laurensz, Andries; Caab, Hans de; Batavia, Coulop van; Cranendonk, Clara; Hofman, Coenraat Frederik; Abrahamsz, Abraham; Torant, Jacob; Block, Barent; Volckman, Ludolph; Krouse, Johannes de; Boek, Matthijs; Heere, Jan de; Brand, Jan; Nicodemus, Gillis; Hof, Arij 't; Jacobsz, Jacob; Schutten, Gualter
Asian names: Intje Rantam; Khoeteeko; Tan Hienko; Tan Ineko; Balpa Joeding; Draman Oedjon
Place names: Casteels Batavia
file 1199, folio 89-92 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verslag Betreffende van extraordinair in staat van wijsen leggende processen bij de Raad van Justitie des Casteels Batavia
Document type: Memorie
European names: Gerrtisz, Hendrik; Lacourier, Severius; Batavia, Abdul van; Harmensz, Jan; Sumbauwa, Lando van; Loubou, Titus van; Benthem, Willem van; Banda, Fortuijn van; Hendricksz, Barend; Jacob, Samuel; Martensz, Hendrik; Schutten, Gualter
Asian names: Tanphaijko
file 1199, folio 95-96 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Notitie met het advies van enige der heeren, betreffende sententien
Document type: Notitie
European names: Schutten, Gualter
Notes: signed by: Qualten Schulten;
file 1199, folio 99-106 Apr. 9, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Brief van Gualter Schutten secretaris over de zaken binnen de Raad van Justitie onder andere absentie en uitval van leden
Document type: Brief
European names: Zwaardecroon, Henric; Eelten, Willem van; Schutten, Gualter
Place names: India; Nederlands India; Casteels Batavia; Mallabaar
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 523-526 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Jacob Torant en Barend Blockee
Document type: Sententie
European names: Torant, Jacob; Blockee, Barend; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Doornburg, Willem van; Lespierre, Petrus de; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Place names: India; Batavia
file 1199, folio 527-530 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Draman Beijong
Document type: Sententie
European names: Schutten, Qualter; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Asian names: Draman Oeijong
Place names: Bali; India; Batavia
file 1200, folio 635-638 Aug. 13, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verzoek van Raad van Justitie aan Gouverneur Generaal vanwege het niet bij kunnen wonen van de Raad door Willem van Echtenen en Joan Francois de Witte van Schooten
Document type: Verzoek
European names: Schutter, Gualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Echtenen, Willem van
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 797-802 Feb. 13, 1720 Resolution Date: Feb. 13, 1720
Title: Sententie Gualter Schutten contra Mr. Petrus Vuyst en Gerrit van Raasveld
Document type: Sententie
European names: Schutten, Gualter; Vuyst, Petrus; Raasveld, Gerrit van
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;