Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Haak, Maria. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 759-760, 762 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rekest van Maria Haak van Banda, gescheiden vrouw van de perkenier Carel Harder, om een perk te mogen kopen als "een oud perkeniersdogter en perkenierster".
Document type: Rekest
European names: Haak, Maria; Harder, Carel
Place names: Banda
file 1198, folio 773-774, 776 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van Maria Haak van Banda dat zij bij het vonnis van echtscheiding "niet een jota" heeft geprofiteerd, met verzoek met een compagniesschip weer naar Banda te mogen gaan.
Document type: Rekest
European names: Haak, Maria
Place names: Banda