Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Haen, Jan de. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 653-653 Oct. 26, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Extract resolutie(s) missive van de Politieke Raad van de Kaap aan Batavia inzake de klachten van de schipper van de Helder Gijsbert van Crayesteyn over het kwade gedrag van opperstierman Jan de Haen.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Riebeek, Jan van
Place names: Kaap de Goede Hoop; Batavia
file 1196, folio 655-657 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van opvarenden van de Helder ter requisitie van Gijsbert van Crayesteyn.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Trede, Willem Jansz; Temsinck, Frans; Linnes, Cornelis; Bengh, Adloff; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Texel; Batavia
file 1196, folio 661-663 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Interrogatie van Jan de Haen opperstuurman op de Helder.
Document type: Interrogatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Linnes, Cornelis; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Batavia
file 1196, folio 665-666, 671 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Rekest van opperstuurman Jan de Haen van Amsterdam aan de Hoge Regering.
Document type: Rekest
Ship names: Prins Willem Hendrik
European names: Haen, Jan de; Camphuys, Johannes; Crayesteyn, Gijsbert van; Swel, Simon van der; Lodewijkse, Harmen
Place names: Amsterdam; Caap de Goa Esperante; Caap
file 1196, folio 667-670 Feb. 21, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van diverse opvarenden van de Helder ter requisitie van Jan de Haen.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Haen, Jan de; Michauls, Frederick; Hande, Claas d'; Rooswijk, Johannes; Rem, Jan; Cuyper, Jacob Lucas Roelant; Crayesteyn; Gijsbert van; Temmingh, Frans; Janz, Jan; Richault
Place names: Hoek van Hollandt; Gravenhage; Batavia; India; Ternaten; Caap de Bona; Caap
file 1196, folio 673-674 Jul. 24, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Eindadvies van Advokaat-fiskaal Gualter Zeeman over de zaak Jan de Haen.
Document type: Bericht
Ship names: Helder
European names: Zeeman; Gualter; Haen, Jan de; Crayesteyn, Gijsbert van; Stel, van de; Camphuys, Johannes
Place names: Cabo