Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Hills, Simon. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 685-685 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Verzoek van het Engelse schip de Brittania, die onder het gezag van kapitein Simon Hill staat, om in Batavia benodigdheden in te slaan
Document type: Verzoek
Ship names: Brittania
European names: Hill, Simon
Place names: Batavia
file 1199, folio 897-901 Jun. 19, 1720 Resolution Date: Jun. 21, 1720
Title: Rapport wegens Jan de Bruijn Janszoon aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rapport
Ship names: Britannia Galleij
European names: Zwaar de Croon, Henric; Hill, Simon; Bruijn Janszoon, Jan de;
Place names: Cabo de Goede Hoop
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1200, folio 239-242 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Rekest van Simon Hill voor verkrijging van achterstallige gagie
Document type: Rekest
European names: Hill, Simon; Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 385-388 Jul. 9, 1720 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Quitantie betreffende de betaalde 7 maanden gagie, aan de personen die behalven den Capitain Mr. Simon Hill van de Brittania Galij
Document type: Kwitantie
Ship names: Brittania Galeij
European names: Hills, Simon