Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Hoff, D. van d'. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 679-679, 682 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Brief van J. D. van d'Hoff en Jan van den Burgh aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Zwaar de Croon, Henric; Oosten, Adriaan van; Burgh, Jan van den; Hoff, van d'
Place names: Samarang
file 1201, folio 683-683 Oct. 11, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Extract uit de notulen van de Raad van India betreffende het verzoek van Joeda tot ontslag uit de ketting
Document type: Extract
European names: Burgh, Jan van den; Hoff, van d'
Asian names: Joeda
file 1201, folio 733-736 Oct. 24, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bericht over de handel met de siabandhaar en de naghoda
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, van der; Houtuijn; Burgh, Jan van den; Hoff, D. van d'
Place names: Batavia