Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Hofman, Coenraad. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 5-6 Aug. 30, 1718 Resolution Date: 1718
Title: Brief van Advocaat-fiscaal Cornelius Vuyst wegens de morshandel op de Westkust van Coenraad Hofman en gewezen equipagemeester Gerrit van der Zijde .
Document type: Brief
European names: Vuyst, Cornelius; Hofman, Coenraad; Zijde, Gerrit van der
Place names: Westkust
file 1198, folio 229-230 Nov. 4, 1718 Resolution Date: Nov. 13, 1718
file 944, folios 584-589
Title: Brief van Petrus Vuijst inzake het conflict met Coenraad Fredrik Hofman.
Document type: Brief
European names: Hofman, Coenraad Fredrik; Vuijst, Petrus
file 1199, folio 273-278 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Consideratien van wegens den Agtb: Raad van Justitie des Casteels Batavia aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Zwaardecroon, Henric; Tolling, Laurens; Vuijst, Petrus; Hofman, Coenraad Frederick; Noot, Pieter Gijsbert; Rhijn, Adam van; Abeleven, Johannes
Place names: Casteels Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 713-714 Aug. 20, 1720 Resolution Date: Aug. 20, 1720
file 948, folios 146-149
Title: Rekest van huisvrouw, schoonvader en moeder van Coenraad Frederik Hofman voor gratie van Coenraad Frederik Hofman
Document type: Rekest
European names: Hofman, Coenraad Frederik
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;