Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Hoorn, Jan van. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Title: Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Document type: Lijst
European names: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1199, folio 321-324 Jun. 25, 1695 Title: Extract uit de resolutie van de heeren Heemraden der Batavia Ommelanden betreffende de vrijleen van een groot stuk land aan Dain Matara
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Hoorn, Jan van; Saint Martin, Isaac de
Asian names: Dain Matara
Place names: Tenga Pandas; Batavia Ommelanden
file 1200, folio 19-22, 36 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekest van Tsieu Bitia aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Hoorn, Jan van
Place names: Li Boenko; Tsieu Bitia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;