Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Hoorn, Joan. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Title: Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Document type: Lijst
European names: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1196, folio 817-820 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Brief van Joan van Hoorn aan de Hoge Regering aangaande de zaken te Golconda.
Document type: Brief
Ship names: Princeland
European names: Camphuys, Joannes; Hoorn, Joan van; Goens, Rijkloff van
Asian names: Sichum Siodenda; Golcondase coning; Candel Sanesinel
Place names: Ceylon; Golconda; Cormandel; Masulipatnam
file 1199, folio 207-214 Jun. 16, 1684 Title: Extract van de generale Resolutiën genomen in de Raede van India betreffende de uitbetaling van verschillende compagnieleden
Document type: Extract
European names: Hoorn, Joan; Caseanius, Casparus; Rijswijke, Pieter van; Baalde, Michiel
file 1199, folio 325-328 Jul. 6, 1686 Title: Consumtie rekest en een caartje betreffende het stuk land dat Dain Matara in vrijleen krijgt
Document type: Tekening of kaart
European names: Outhoorn, Willem van; Hoorn, Joan van; Camphuijs, Joannes
Asian names: Dain Matara; Tanjong; Diogo Marindo
Place names: Tenga Pandas