Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Jacob. We found 54 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 89-89 Feb. 11, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Extract resolutie(s) resolutie notulen kerkenraad inzake krankenbezoekers Cornelis van Brussel, Joost d'Outercourt, Joannes van Berckel, Coenraat Jansen en Isaac Dias.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Brussel, Cornelis van; Outercourt, Joost d'; Berckel, Joannes van; Jansen, Coenraat; Dias, Isaac; Danckersz, Jacob
Place names: Vaderland
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 117-118 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 121-123 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Langeraar inzake de verkoop van zijn chialoup aan de Engelsen in Cirebon.
Document type: Rekest
European names: Langeraar, Jacob
Place names: Cirebon
file 1196, folio 179-179 Jan. 23, 1686 Resolution Date: Mar. 19, 1686
file 900, folios 124-128
Title: Rekest van Jacob Langeraar inzake de verkoop van zijn chialoup aan de Engelsen te Cirebon.
Document type: Rekest
European names: Langeraar, Jacob
Place names: Cirebon
file 1196, folio 181-181 Jan. 23, 1686 Resolution Date: Mar. 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Attestatie van Jacob Langeraer te Cirebon.
Document type: Attestatie
European names: Langeraar, Jacob
Place names: Cirebon
file 1196, folio 201-201 1686 Resolution Date: Mar. 22, 1686
file 900, folios 144-146
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz. De
file 1196, folio 227-227 Mar. 29, 1686 Resolution Date: Apr. 2, 1686
file 900, folios 149-151
Title: Acte van benoeming inlandse leermeester Isaack Dias tot inlands krankenbezoeker in plaats van Jacob Danckerts.
Document type: Acte
European names: Dias, Isaack; Danckerts, Jacob
file 1196, folio 283-285 1686 Resolution Date: Apr. 19, 1686
file 900, folios 170-174
Title: Rekest van Jacob Cuyck van Mierop inzake teruggave van de geschenken ontvangen van de koning van Kandy, Ceilon.
Document type: Rekest
European names: Cuyck, Jacob
Asian names: Koning van Kandy
Place names: Mierop; Ceilon
file 1196, folio 290-291 Feb. 19, 1686 Resolution Date: Apr. 20, 1686
file 900, folios 175-179
Title: Debetrekening van Jacob Cuyck van Mierop.
Document type: Rekening
European names: Cuyck, Jacob
Place names: Mierop
file 1196, folio 293-293 1686 Resolution Date: 1686
Title: Memorie van geschenkgoederen door de Koning van Kandy aan Jacob Cuyck van Mierop gegeven.
Document type: Memorie
European names: Cuyck, Jacob
Asian names: Koning van Kandy
Place names: Mierop
file 1196, folio 341-342 Resolution Date: May. 10, 1686
file 900, folios 208-213
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 361-362, 368 May. 16, 1686 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Attestatie bij notaris Pieter Mathias Tessemaecker ter requisitie van kapitein Jacob Jansz de Roy.
Document type: Attestatie
European names: Tessenmaecker, Pieter Mathias; Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 363-364 1682 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Lijst van inheemse militairen onder Jacob de Roy op 's Compagnies bakeleiprauwen in 1682.
Document type: Lijst
European names: Roy, Jacob
file 1196, folio 407-408 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Rekest van Symon Symonsz, Pieter Claasz en Jacob Ferdinandies
Document type: Rekest
European names: Symonsz, Symon; Claasz, Pieter; Ferdinandies, Jacob
file 1196, folio 573-574 Jul. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van Claas Jansz en Enkhuizen onderstuurman, Lieve de Vos van ter Goes constapel, Cornelis Poulusz van Amsterdam opperzeilmaker, Jan Willemsz van Amsterdam opperkuiper, Anthony Spijckers van Delft, Tierye Pietersz van Alkmaar, Hendrick Jacobsz van Amsterdam, Pieter Bamme van Middelburg, Jacob de Clerck van Vlissingen, Jan de Rooy van Amsterdam alle op het schip Sparwoude, ter requisitie van Evert Hendrick de Berttry.
Document type: Attestatie
Ship names: Sparwoude
European names: Jansz, Claes; Vos, Lieve de; Poulusz, Cornelis; Willemsz, Jan; Spijckers, Anthony; Pietersz, Tierye; Jacobsz, Hendrick; Bamme, Pieter; Clerck, Jacob de; Rooy, Jan de; Berttry, Evert Hendrick de
Place names: Enkhuizen; Goes; Amsterdam; Delft; Alkmaar; Middelburg; Vlissingen
file 1196, folio 623-623 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 667-670 Feb. 21, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van diverse opvarenden van de Helder ter requisitie van Jan de Haen.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Haen, Jan de; Michauls, Frederick; Hande, Claas d'; Rooswijk, Johannes; Rem, Jan; Cuyper, Jacob Lucas Roelant; Crayesteyn; Gijsbert van; Temmingh, Frans; Janz, Jan; Richault
Place names: Hoek van Hollandt; Gravenhage; Batavia; India; Ternaten; Caap de Bona; Caap
file 1196, folio 675-675 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Rekest van de gewezen opperstuurman Jacob Arendtse Bus van Vlissingen om met de Schouwen te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Schouwen
European names: Bus, Jacob Arendtse
Place names: Vlissingen
file 1196, folio 687-688 Jul. 26, 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Extract resolutie(s) resoluties College van Boedelmeesters der Chinese e.a. etc. sterfhuizen inzake het rekest van Tsoabiaute van Batavia weduwe van de suikermaler Limloko.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck; Lander, Jacob de; Castenbroot; Quaalberg, Cornelis van; Bolswan
Asian names: Tsoabiaute van Batavia; Limloko
Place names: Batavia