Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Jansz, Gerrit. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 315-315 1686 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Eerste rekest van Gerrit Jansz Dreuningh koster van de Portugese kerk om salarisverhoging.
Document type: Rekest
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
file 1196, folio 317-317 1686 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Tweede rekest van Gerrit Jansz Dreuningh koster van de Portugese kerk om salarisverhoging.
Document type: Rekest
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
file 1196, folio 323-323 May. 25, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Verklaring van goed functioneren van Gerrit Jansz Dreuningh van Scholarchen.
Document type: Verklaring
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
Place names: Scholarchen
file 1196, folio 325-325 Apr. 30, 1686 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Tweede verklaring van goed functioneren van Gerrit Jansz Dreuningh van Scholarchen.
Document type: Verklaring
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
Place names: Scholarchen
file 1196, folio 689-693 Jul. 31, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Attestatie Geertruyd Favorel e.a. ter requisitie van Gualter Zeeman over het wangedrag van twee Engelsen in haar logement.
Document type: Attestatie
European names: Favorel, Geertruyd; Zeeman, Gualter; Reguleth, David; Prins, Hendrik Theunisz; Harweijer, Jan; Roosendaal, Pieter Dirck van; Harmansz, Pieter; Jansz, Gerrit
Place names: Batavia
file 1196, folio 821-822 Sep. 23, 1686 Resolution Date: Sep. 25, 1686
file 900, folios 443-446
Title: Extract resolutie(s) kerkelijke resolutie betreffende diverse benoemingen van leermeesters en krankenbezoekers.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Smits, Johannes; Verbriest, Fredrick; T, Jacob; Landstro, Gerrit; Dekker, Cornelis; Perdra, Pedro; Fransz, Marens; Fransz, Alexander; Sas, Simon; Hianeinso; Bastiaanse, Nikolaas Antoni; Piris, Bastiaan; Jansz, Dirk; Rossenraad, Marens; Smits, Johannes; Vosmaer, Jacob