Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Jansz, Jacob. We found 11 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 117-118 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 201-201 1686 Resolution Date: Mar. 22, 1686
file 900, folios 144-146
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz. De
file 1196, folio 341-342 Resolution Date: May. 10, 1686
file 900, folios 208-213
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 361-362, 368 May. 16, 1686 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Attestatie bij notaris Pieter Mathias Tessemaecker ter requisitie van kapitein Jacob Jansz de Roy.
Document type: Attestatie
European names: Tessenmaecker, Pieter Mathias; Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 573-574 Jul. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van Claas Jansz en Enkhuizen onderstuurman, Lieve de Vos van ter Goes constapel, Cornelis Poulusz van Amsterdam opperzeilmaker, Jan Willemsz van Amsterdam opperkuiper, Anthony Spijckers van Delft, Tierye Pietersz van Alkmaar, Hendrick Jacobsz van Amsterdam, Pieter Bamme van Middelburg, Jacob de Clerck van Vlissingen, Jan de Rooy van Amsterdam alle op het schip Sparwoude, ter requisitie van Evert Hendrick de Berttry.
Document type: Attestatie
Ship names: Sparwoude
European names: Jansz, Claes; Vos, Lieve de; Poulusz, Cornelis; Willemsz, Jan; Spijckers, Anthony; Pietersz, Tierye; Jacobsz, Hendrick; Bamme, Pieter; Clerck, Jacob de; Rooy, Jan de; Berttry, Evert Hendrick de
Place names: Enkhuizen; Goes; Amsterdam; Delft; Alkmaar; Middelburg; Vlissingen
file 1196, folio 623-623 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 821-822 Sep. 23, 1686 Resolution Date: Sep. 25, 1686
file 900, folios 443-446
Title: Extract resolutie(s) kerkelijke resolutie betreffende diverse benoemingen van leermeesters en krankenbezoekers.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Smits, Johannes; Verbriest, Fredrick; T, Jacob; Landstro, Gerrit; Dekker, Cornelis; Perdra, Pedro; Fransz, Marens; Fransz, Alexander; Sas, Simon; Hianeinso; Bastiaanse, Nikolaas Antoni; Piris, Bastiaan; Jansz, Dirk; Rossenraad, Marens; Smits, Johannes; Vosmaer, Jacob
file 1196, folio 1087-1088, 1093 Dec. 27, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1686
file 900, folio 582, 584-589
Title: Rekest van Jacob Jansz pachter van de inkomende rijst.
Document type: Rekest
European names: Jansz, Jacob
file 1199, folio 53-58 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekest van Domingo Fransz de Jonge aan den Gouverneur Generaal Hendrik Zwaar de Croon betreffende familiezaken
Document type: Rekest
European names: Fransz de Jonge, Domingo; Fransz, Helena Catharina; Claasz, Maria; Jansz de Jonge, Jacob; Zwaardecroon, Hendrik; Franz, Domingo
file 1199, folio 59-62 Feb. 15, 1720 Title: Copia van procuratie op Maurits van Aerden over zaak van Domingo Fransz de Jonge betreffende de familiezaken
Document type: Procuratie
European names: Aerden, Andries van; Fransz de Jonge, Domingo; Fransz, Helena Catharina; Jonge, Jacob Jansz de; Nathalia Jansz; Maurtis van Aerden; Coenraat, Alexander; Doornik, Starmanus van; Fransz de Oude, Domingo
Place names: Rotterdammerpoort
Notes: written by: Nicolaas Crul;
file 1199, folio 63-66 Mar. 12, 1720 Title: Copia van sententie Maria Claasz moeder van inlands burger Domingo Fransz de Oude (contra Gualter Schutter secretaris van dezes raads) betreffende familiezaken
Document type: Sententie
European names: Fransz de Oude, Domingo; Claasz, Maria; Fransz, Helena Catharina; Jansz de Jonge, Jacob; Jansz de Oude, Jacob; Fransz, Elizabeth; Nathalia Jansz; Diago, Pieter; Jansz, Janneke; Mendonsa, Jan de; Collé, Anna Catherina; Anthonijsz, Alexander; Gualter Schutter