Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Stadt Leijden. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1200, folio 49-52 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekest van Tabita Jansz aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Janszoon, Tabita; Zwaar de Croon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 57-58 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rolle der tugtelingen in het vrouwen tugthuys met aanwijsinge wanneer, door wie, en voor hoeveel jaren, daar in gebannen zijn, sedert den 21 may 1706
Document type: Rolle
European names: Gabrielzoon, Catharina; Blauwpaard, Anna; Janszoon, Tabita
Asian names: Tabanan van Balij