Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Jong, de. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 753-755 Jun. 20, 1684 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang betreffende het verzoek van Pangeran Diepa om een van zijn dienaren in Batavia uit de ketting te ontslaan.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen; Soussang; Oosterblocker
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Pangeran Diepa; Moechgootje
Place names: Palembang; Batavia; Baca; Bantam; Toelongbauwang
file 1196, folio 757-759 Jul. 25, 1685 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang over twee geconfisceerde vaartuigen bij Bangka.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Naegoda; Pangong Agurgaale
Place names: Bangka; Palembang; Banca
file 1196, folio 761-762 Apr. 16, 1685 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang over de aangehaalde roofvaartuigen.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Sabelaar, Willem; Jong, de
Asian names: Keey Maes Ranga Titadjiwa; Intje Batour
Place names: Palembang
file 1197, folio 213-213 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Abraham Prien lieutenant van de Oostzijdse burgerij om op verzoek van opperchirurgijn Matthijs van Pene in Semarang, het zoontje Matthijs van Pene de Jonge ter opvoeding naar het vaderland te mogen laten gaan.
Document type: Rekest
European names: Prien, Abraham; Pene, Matthijs van; Pene de Jonge, Matthijs van; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Oostzijde; Vaderland; Semarang; Nederlands India
file 1199, folio 53-58 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekest van Domingo Fransz de Jonge aan den Gouverneur Generaal Hendrik Zwaar de Croon betreffende familiezaken
Document type: Rekest
European names: Fransz de Jonge, Domingo; Fransz, Helena Catharina; Claasz, Maria; Jansz de Jonge, Jacob; Zwaardecroon, Hendrik; Franz, Domingo
file 1199, folio 59-62 Feb. 15, 1720 Title: Copia van procuratie op Maurits van Aerden over zaak van Domingo Fransz de Jonge betreffende de familiezaken
Document type: Procuratie
European names: Aerden, Andries van; Fransz de Jonge, Domingo; Fransz, Helena Catharina; Jonge, Jacob Jansz de; Nathalia Jansz; Maurtis van Aerden; Coenraat, Alexander; Doornik, Starmanus van; Fransz de Oude, Domingo
Place names: Rotterdammerpoort
Notes: written by: Nicolaas Crul;
file 1199, folio 63-66 Mar. 12, 1720 Title: Copia van sententie Maria Claasz moeder van inlands burger Domingo Fransz de Oude (contra Gualter Schutter secretaris van dezes raads) betreffende familiezaken
Document type: Sententie
European names: Fransz de Oude, Domingo; Claasz, Maria; Fransz, Helena Catharina; Jansz de Jonge, Jacob; Jansz de Oude, Jacob; Fransz, Elizabeth; Nathalia Jansz; Diago, Pieter; Jansz, Janneke; Mendonsa, Jan de; Collé, Anna Catherina; Anthonijsz, Alexander; Gualter Schutter