Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Loon. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 305-313 Mar. 23, 1720 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Lispensier, Pieter; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 315-320 Dec. 18, 1717 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas, bijgaand een kaartje van Compagnies land met de verdeling ingetekend
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa; Japako
Place names: Tenga Pandas
file 1201, folio 351-358 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Bericht betreffende de wegens de amunitien van oorloge van agtbare 'sCompagnie bodems staande om van hier direct, en over Mocha na het Patria te navigeeren op den 4te October anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Groenswaard; Borselen; Assenburgh; Samaritaan
European names: Zwaardecroon, Henric; Gallart; Loon
Place names: Mocha; Patria