Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Mulder, Jan. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 345-347 Jul. 23, 1682 Resolution Date: 1686
Title: Extract resolutie(s) uit de provisionele memorie meegeven aan schipper Jan Mulder voor de bekruising van het vaarwater omtrent de hoek van Karawang.
Document type: Memorie
European names: Mulder, Jan
Place names: Hoek van Karawang
file 1197, folio 429-429, 432 1718 Resolution Date: Oct. 11, 1718
Title: Rekest van chirurgijn Andries Hummel en burger Jan de Struys om Jan van Banchem, zoon van de op Semarang overleden onderkoopman Jan van Banchem, naar de Kaap te mogen zenden naar Anna van Canchem huisvrouw van burger Hendrik Mulder.
Document type: Rekest
European names: Hummel, Andries; Struys, Jan de; Banchem, Jan van; Canchem, Anna van; Mulder, Hendrik
Place names: Semarang; Kaap