Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Riebeeck. We found 17 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 3-4 May. 21, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake het uitdiepen van de grachten van Batavia.
Document type: Rekening
European names: Hurdt, Antoni; Riebeeck, A. D
Place names: Batavia; India
file 1196, folio 5-8 1686 Resolution Date: Feb. 5, 1686
file 900, folios 61-62
Title: Rekest van de gildebroeders van het schoenmakersgilde.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, A; Camphuys, Johannes
Place names: India; Batavia
file 1196, folio 49-50 Feb. 7, 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Extract resolutie(s)en resoluties van Chinese boedelmeesters over opvolging bode Lim-Lyenko.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A; Cops, Jan; Becom, Adraen van; Simonsz, Joseph; Bingam, Martinus
Asian names: Lim-Lijenko; Si-Lokoko
Place names: Batavia; Supia
file 1196, folio 51-51 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Chinese Boedelmeesters Quepauqua en Limjako tegen de benoeming van de christen-Chinezen Martinus Bingam en Josua Symonsz als nieuwe boden.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, M; Camphuijs, Joannes; Bingam, Martinus; Sijmonsz, Josua
Asian names: Quepauqua; Limjako; Silocko
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 63-63 Jan. 30, 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Martinus Bingam (zoon van de overleden Kapitein Bingam), christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Bingam, Martinus; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Kapitein Bingam;
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 81-84 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Gerrit de Heere.
Document type: Rekest
Ship names: de Tijger; Spierrijck
European names: Riebeeck, A. V; Camphuis, Joannes; Heere, Gerrit de; Lucasz, Adriaan; Helsdingen, Pieter van; Schagheu, Nicolaas; Pinck, G
Place names: India; Malakka
file 1196, folio 85-85 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Verzoek van chirurgijn Nicolaes Oldenvliet van de fluit Nierop uit Enkhuizen om zijn vrouw over te laten komen.
Document type: Rapport
Ship names: Nierop
European names: Oldenvliet, Nicolaes; Riebeeck, A. V; Camphuys, Johannes; Letten, Peternella
Place names: Enkhuizen; India
file 1196, folio 93-96 Feb. 9, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Brief van de Bataviase kerkenraad aan de synodes van Noord- en Zuid Holland.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A. V; Francisco; Sluijs, van der; Voogt, Joannes de; Hochepilo, Isaac
Place names: Zeeland; Amboina; Amsterdam; Batavia; Banda;
file 1196, folio 97-98 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Hill en Charles Todd op het schip St. Nicolas in 1683 uitgekomen.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Hill, Robbert; Todd, Charles; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India; Engelant; Patria; Java's Oostcust; Serbon
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 211-211 Apr. 3, 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Briefje van Abraham van Riebeeck met vraag over enkele kettinggangers.
Document type: Brief
European names: Riebeeck, Abraham
file 1196, folio 299-299 Apr. 23, 1686 Resolution Date: Apr. 23, 1686
file 900, folios 180-186
Title: Briefje van A. van Riebeeck aan Hendrik Dijckman over het loon van de mandadoors van de waterprauwen.
Document type: Brief
European names: Riebeeck, A. van; Dijckman, Hendrik
file 1196, folio 687-688 Jul. 26, 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Extract resolutie(s) resoluties College van Boedelmeesters der Chinese e.a. etc. sterfhuizen inzake het rekest van Tsoabiaute van Batavia weduwe van de suikermaler Limloko.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck; Lander, Jacob de; Castenbroot; Quaalberg, Cornelis van; Bolswan
Asian names: Tsoabiaute van Batavia; Limloko
Place names: Batavia
file 1196, folio 709-710 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Extract resolutie(s) resoluties Hoge Regering over vacante plaats kerkmeesterschap.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Abramsz, Jan; Vlamink, Joannes de; Riebeeck
Place names: Batavia; Vleysstal
file 1196, folio 715-717 Jul. 24, 1674 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Extract resolutie(s) resoluties Hoge Regering wegens het maken van het inlandse kerkhof.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck
Place names: Batavia; Rotterdammerpoort
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 805-805 Sep. 13, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Extract resolutie(s) resolutie Hoge Regering inzake de kledendiefstal te Bantam.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck, A. V;
Place names: Bantam
file 1196, folio 807-812 Jun. 22, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Extract resolutie(s)en uit diverse missiven betreffende kledendiefstal van commandeur Salomon Lesage te Bantam.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Salomon Lesage; Caaff; Pedel; Riebeeck, A. V
Asian names: Pangeran Diepa Nirgrat; Sidal Aldul, Machman
Place names: Bantam; Batavia