Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Rijtgeldt, J. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1200, folio 729-734 Resolution Date: Aug. 23, 1720
file 948, folios 150-161
Title: Memorie betreffende de wapenkamers onbequame goederen om daarna in het ambagts quartier verkogt te worden (4)
Document type: Memorie
European names: Rijtgeldt, J; Roos, A J C
file 1201, folio 235-240 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Rapport van de bevindinge der gewennen trom en wapen goederen van de schepen De Lakeman, de Johanna, Loenderveen, de Soetigheijt, Groenswaard, 't huijs Assenburg en Borselen
Document type: Rapport
Ship names: De Lakeman; Johanna; Soetigheijt; Groenswaard; 't huijs Assenburg; Borselen; Loenderveen
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J; Rijtgeldt, J
Place names: Batavia
file 1201, folio 469-469, 472 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van de ongetaxeerde geweren te kort ontfangen in de wapenkamer sedert primo maart verleeden tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
Ship names: Westhoven; Horstendael
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Roos, A.L; Rijtgeldt, J
Place names: Samarang; Cochin; Casteels Batavia; Batavia