Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Santen. We found 12 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 693-696 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Brief van Jacobus Hoos en Focke van Santen aan Directeur Generaal Frans Castelijn
Document type: Brief
European names: Hoos, Jacobus; Santen, Focke van; Castelijn, Frans
Notes: adressed to: Frans Castelijn Directeur Generaal van Nederlands India;
file 1200, folio 1-6 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekest van Esdre van Santen aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Kroon
Document type: Rekest
European names: Zwaar de Croon, Henric; Santen, Esdre
Notes: adressed to: Henric Zwaerdecroon;
file 1200, folio 257-260 Jul. 12, 1720 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Rekest van Mattheus van Santen voor het verkrijgen van de functie van gerechtsbode
Document type: Rekest
European names: Santen, Mattheus; Lispensier, Pieter; Zwaardecroon; Henric
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 379-382 Jul. 20, 1720 Resolution Date: Jul. 19, 1720
file 948, folios 22-33
Title: Verklaring betreffende het jachtje d'Schotse Lorrendraayer
Document type: Verklaring
Ship names: Schotse Lorrendraayer
European names: Van Dijk, Pieter; Zijl, Frans van; Santen, Baltus van; Schrik; Walck, Cornelis van der
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 281-284 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van het schip de Carthago, na visitatie swak bevonden en niet meer in staat voor de E. Comp. eenige dienst te konnen doen
Document type: Verklaring
Ship names: Carthago
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Backer; Smitt, Abram; Beene, Hendrik; Delittel; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 285-288 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van de fluyten Roosenburg en Breedenhoff, na visitatie seer swack bevonden en niet meer in staat van 't konnen verdraagen eenig last
Document type: Verklaring
Ship names: Roosenburg; Breedenhoff
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Smitt; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel; Backer; Beek, Jan van
file 1201, folio 347-349, 364 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Verklaring van het schip Nesserack, na visitatie in goede staat bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Nesserack
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Zijl, Frans van; Daalen; Walck, Cornelis van der; Bogaart, Arij; Baan, Christoffel
file 1201, folio 365-368 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het schip Prattenburg, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Prattenburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Santen, Baltus; Bogaart, Arij
Place names: Batavia; eiland Onrust
file 1201, folio 377-380 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt de Magdalena, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: de Magdalena
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Santen, Baltus van; Zijl, Frans van; Winter; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 397-400 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het Jaght Meervliet anno 1720, na visitatie in half vergane staat bevonden, zal verkogt en verbrant werden
Document type: Verklaring
Ship names: Meervliet
European names: Zwaardecroon, Henric; Santen; Brouwer; Zijl, Frans van; Walk, Cornelis van der; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 535-536, 538 Oct. 12, 1720 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Verklaring van visitatie en inspectie van het schip Steenhove
Document type: Verklaring
Ship names: Steenhove
European names: Brouwer, D; Santen, Baltus van; Backer, A; Smith, Abraham; Beene, Hendrik; Dettler, D.L
file 1201, folio 539-540, 542 Oct. 12, 1720 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Verklaring van visitatie en inspectie van 't schip d'Elisabeth anno 1720 liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Elisabeth
European names: Walk, Cornelis van der; Bogaart, A; Selick; Boouwers, D; Santen, Baltus van; Slijl, Frans van; Baan, Christoffel; Woningh, Gerrit
Place names: Onrust