Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Schrik. We found 12 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 337-340 Apr. 24, 1720 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Verklaring over de toestand van de fluijt Zanderhoeff aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Zanderhoeff
European names: Zwaardecroon, Henric; Walck, Cornelis van der; Schrik, L;
Place names: Batavia
Notes: written by: Cornelis van der Walck; adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal ; signed by: Dieter van Dijk;
file 1199, folio 839-842 Jun. 14, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Verklaring Rakende de bequaam heijt van de Fluit Abbekerk aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Abbekerk
European names: Zwaar de Croon, Henric; Schrik, L; Root, Claas; Beene, Hendrik
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 857-860 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Verklaring Rakende de bequaam heijt van't jagt 't slot Aldegonde aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: t Slot Aldegonde
European names: Schrik, L., Roode, J, D; Root, Claas; Beene, Hendrik; Havelaars, Jan; Zwaar de Croon, Henric
Place names: Cijlon
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 861-864 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Verklaring Rakende de bequaam heijt van't Jagt Thuistendonk aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Thuistendonk
European names: Zwaar de Croon, Henric; Schrik, L; Root, Claas; Beene, Hendrik
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1200, folio 379-382 Jul. 20, 1720 Resolution Date: Jul. 19, 1720
file 948, folios 22-33
Title: Verklaring betreffende het jachtje d'Schotse Lorrendraayer
Document type: Verklaring
Ship names: Schotse Lorrendraayer
European names: Van Dijk, Pieter; Zijl, Frans van; Santen, Baltus van; Schrik; Walck, Cornelis van der
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 15-18 Sep. 1, 1720 Resolution Date: Sep. 1, 1720
Title: Verklaring van het schip Stanvastigheyt na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Stanvastigheyt
European names: Zwaardecroon, Henric; Delittel; Schrik, L; Beene, Hendrik; Root, Claas
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 19-22 Sep. 1, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring van het schip Steewijk na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Steewijk
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik; Daalen; Delittel; Root, Claas; Daalen van
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 23-26 Sep. 3, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring van het schip Valkenisse na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Valkenisse
European names: Zwaardecroon, Henric; Beene, Hendrik; Schrik; Delittel; Root, Claas; Boom, Stoffel
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 27-30 Sep. 2, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring van het schip 't raadhuys van Enckhuysen na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Raadhuys
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik; Daalen; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel, D; Bogaart, Arij
Place names: Enckhuyzen; Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 31-34 Sep. 2, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring rakende de bequaam huyt van het kruyt schip ten Horst
Document type: Verklaring
Ship names: ten Horst
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik, L; Bogaart, Arij; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel, D
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 311-316 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rapport wat tijd ofte dag van 't jaar bij de zeevaart wert best geoordeelt om van Malacca na noorder Chormandel te zeijlen
Document type: Rapport
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik; Winter; Loosen; Riebock; Cloot, Jan
Place names: Malacca; Chormandel; Dingding
file 1201, folio 373-376 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt de Haringtuyn, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: de Haringtuyn
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Schrik; Boom, Stoffel; Delittel; Smith, Abraham; Loosen