Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Schutter, Gualter. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 63-66 Mar. 12, 1720 Title: Copia van sententie Maria Claasz moeder van inlands burger Domingo Fransz de Oude (contra Gualter Schutter secretaris van dezes raads) betreffende familiezaken
Document type: Sententie
European names: Fransz de Oude, Domingo; Claasz, Maria; Fransz, Helena Catharina; Jansz de Jonge, Jacob; Jansz de Oude, Jacob; Fransz, Elizabeth; Nathalia Jansz; Diago, Pieter; Jansz, Janneke; Mendonsa, Jan de; Collé, Anna Catherina; Anthonijsz, Alexander; Gualter Schutter
file 1200, folio 635-638 Aug. 13, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verzoek van Raad van Justitie aan Gouverneur Generaal vanwege het niet bij kunnen wonen van de Raad door Willem van Echtenen en Joan Francois de Witte van Schooten
Document type: Verzoek
European names: Schutter, Gualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Echtenen, Willem van
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;